Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Opiskelija perehtyy viestinnän ja julkisuuden tutkimuksen teorioihin, näkökulmiin ja keskeisiin käsitteisiin. Tavoitteena on ymmärtää julkisuuden mekanismeja, median toimintatapoja sekä viestintää organisaatioissa. Jakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan viestinnän tutkimuksen keskeisten käsitteiden ja näkökulmien merkitystä viestinnän ilmiöiden erittelyssä.

Vaihtoehtoisia suoritustapoja. Katso suoritustavat opinto-ohjelmista.

Katso kirjallisuus opinto-ohjelmasta.

Asteikolla 0-5

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta: Oulu

Toteuttaja:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu

PL 2437 (Torikatu 22 A, 2. krs)
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 044 4652 205, 044 4652 206
Faksi: (08) 370 180
Sähköposti: kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.