Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa ke 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?


Kuvaus

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Opiskelija perehtyy julkisuuden tutkimukseen. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys viestinnän ja erityisesti julkisuuden tutkimuksen tärkeimmistä teorioista ja niihin perustuvasta ajankohtaisesta tutkimuksesta.

Verkkotentti Moodlessa.

Moodle-oppimisympäristö avautuu 22.6.16.

  • McKee A (2005): The Public Sphere: An Introduction. Cambridge University Press. (pakollinen kaikille)

    sekä kaksi seuraavista:

  • Louw E (2010): The Media and Political Process. Sage.
  • Pietilä V: Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä.
  • Strömbäck J & Kiousis S (toim.) (2011): Political Public Relations: Principles and Applications. Routledge.
  • Sumiala J: Median rituaalit - Johdatus media-antropologiaan.

Asteikolla 0-5.

Verkkotentit:

  • ma 27.6.16 klo 17-20
  • ma 29.8.16 klo 17-20
  • ke 5.10.16 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyvät opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa viestinnän perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.