Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 9.11.2016
17:00 - 20:00
Ke 8.2.2017
17:00 - 20:00
Ke 1.3.2017
17:00 - 20:00
Ma 24.4.2017
17:00 - 20:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Helsingin evankelinen opisto, HEO

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Opiskelija perehtyy julkisuuden tutkimukseen. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys viestinnän ja erityisesti julkisuuden tutkimuksen tärkeimmistä teorioista ja niihin perustuvasta ajankohtaisesta tutkimuksesta.

Verkkotentti Moodlessa.

Moodle-oppimisympäristö avautuu 7.11.2016.

Verkkotenttiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tenttitila avautuu Moodlessa tentin alkaessa.

Katso kirjallisuus opinto-ohjelmasta.

Asteikolla 0-5.

Kurssi järjestetään yhteisopetuksena Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kanssa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut ja suoritustapa)

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.