Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Opiskelija perehtyy julkisuuden toimintaan ja siellä toimiviin viestinnän organisaatioihin ja niiden ammattikäytäntöihin. Pääpaino on kotimaisessa tutkimuksessa. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys viestinnän organisaatioiden toimintatavoista ja niiden ajankohtaisista muutoksista.

Opintojakso on osa Viestinnän perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.

Edeltävät opinnot: Suosituksena Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Verkkoluennot 4 t, oppimistehtävä, verkkokeskustelu, verkkotentti ja palauteluento 1 t

Aikataulu:
Kurssin Moodle-ympäristö avautuu pe 23.10.15
1. verkkoluento ke 28.10.15 klo 17.30–19.00
Oppimistehtävän palautus ti 10.11.15
Oppimistehtävään liittyvä verkkokeskustelu 11.–20.11.15
2. verkkoluento ke 25.11.15 klo 17.00–18.30
Palauteluento ti 12.1.16 klo 17.00–17.45
Verkkoluennoista tehdään tallenteet, jotka tulevat kuunneltaviksi Moodleen.

Tenttipäivät:
ke 16.12.15 klo 17–20
ma 1.2.16 klo 17–20
ma 23.3.16 klo 17–20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat 23.10.2015. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kantolan toimittama teos + kaksi valinnaista teosta alla olevalta listalta:

Kantola A (toim.) (2011) Hetken hallitsijat. Julkinen elämä notkeassa yhteiskunnassa. Gaudeamus.
Valinnaiset (valitaan kaksi):
Aula P & Heinonen J (2011): M2 – maineen uusi aalto. Talentum.
Huhtala H & Hakala S (2009): Kriisi ja viestintä - Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus, 2. painos.
Malmelin N & Villi M (2015): Mediajohtaminen – näkökulmia media-alaan. Helsinki: Gaudeamus.
Väliverronen E (toim.): Journalismi murroksessa.
Suominen J & al (2013): Sosiaalisen median lyhyt historia. Gaudeamus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.