Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 28.1.2016
16:15 - 19:30
To 4.2.2016
16:15 - 19:30
To 11.2.2016
16:15 - 19:30
To 18.2.2016
16:15 - 19:30
To 25.2.2016
16:15 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ. Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa ti 17.11.2015 klo 10.00.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Jakso koostuu Media ja demokratia -luentosarjasta, jossa keskitytään ajankohtaisesti viestinnän eri organisaatioiden (median, julkisuuden, journalismin, poliittisen viestinnän, organisaatioviestinnän, mainonnan ym.) näkökulmista demokraattisen yhteiskunnan toimintaan. Kurssilla on vierailevia luennoitsijoita ja tehdään ryhmätöitä.

Opintojakso kuuluu viestinnän perusopintoihin.

Edeltävät opinnot: Suosituksena Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Media & demokratia -luentosarjan ohjelma

To 28.1.2016 klo 16:15 - 19:30 Aurora, aud 229, Siltavuorenpenger 10
Luento 1.
yliopistonlehtori VTT Salli Hakala, viestintä, Avoin yliopisto, HY. Modernin julkisuuden teoria ja käytännöt.
Ryhmät:
Ryhmätöiden aloitus

To 4.2.2016 PR sl 12, Fabianinkatu 33
Luento 2. 16:15 – 17.45
dosentti, akatemiatutkija Juha Herkman, viestintä Sosiaalitieteiden laitos, HY.
Politiikan julkisuuden tila Suomessa nyt - entä tulevaisuudessa?
Luento 3: 18.00-19.30 VTT Salli Hakala
Valtionhallinnon viestinnän ja politiikan julkisuuden ammatillistuminen.

To 11.2.2016 PR sl 12, Fabianinkatu 33
Luento 4: 16:15 – 17.45
tutkija YTT Jarmo Rinne, valtio-oppi, HY/Tampereen yliopisto.
Politiikka ja kansalaisvaikuttaminen sosiaalisen median aikakaudella.
Ryhmätöiden esittelyt: 18.00-19.30

To 18.2.2016 PR aud XV, Unioninkatu 34
Luento 5: 16:15 – 17.45
VTL Anna Mäkelä. Kuntademokratia ja mediayhteiskunta: case Kittilä
Luento 6: 18.-19.30 Yliopisto-opettaja VTL Kari Paakkunainen, valtio-oppi, Avoin yliopisto, Helsingin yliopisto.
Nuoret ja politiikan julkinen mobilisaatio 1960-luvulta lähtien.

To 25.2.2016 16:15 - 19:30 PR sl 12, Fabianinkatu 33
Luento 7: 16.15-17.45 tohtorikoulutettava VTM Salla Laaksonen, viestintä, sosiaalitieteiden laitos, HY
Digivaalit 2015 - agendavalta ja vuorovaikutus verkkojulkisuudessa vaalien alla
Ryhmätöiden esitykset: 18.00-19.30 ja kurssin päätös,
Salli Hakala

Media ja demokratia -luentosarja 20 t + ryhmätyöt + kotitentti

Ryhmätyöt edellyttävät aktiivista osallistumista luennoille ja analyysitöiden tekemistä.

Kotitentti:

1. tenttimahdollisuus: tehtävänanto avautuu Moodlessa 15.3.2016 klo 12, tentin palautus viimeistään 18.3.2016 klo 12.00.
2. tenttimahdollisuus: tehtävänanto avautuu Moodlessa 19.4.2016 klo 12, tentin palautus viimeistään 22.4.2016 klo 12.00.

Opintomaksuun sisältyy kaksi tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 28.1.2015.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kantolan toimittama teos + yksi valinnainen teos alla olevalta listalta:

Kantola, A. (toim.) (2011) Hetken hallitsijat. Julkinen elämä notkeassa yhteiskunnassa. Gaudeamus.

Valinnaiset (valitaan yksi):
Aula P & Heinonen J (2011): M2 – maineen uusi aalto. Talentum.
Huhtala H & Hakala S (2009): Kriisi ja viestintä - Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus, 2. painos.
Malmelin N & Villi M (2015): Mediajohtaminen – näkökulmia media-alaan. Helsinki: Gaudeamus.
Väliverronen E (toim.): Journalismi murroksessa.
Suominen J & al (2013): Sosiaalisen median lyhyt historia. Gaudeamus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.