Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Jakso koostuu Media ja demokratia -luentosarjasta, jossa keskitytään ajankohtaisesti viestinnän eri organisaatioiden (median, julkisuuden, journalismin, poliittisen viestinnän, organisaatioviestinnän, mainonnan ym.) näkökulmista demokraattisen yhteiskunnan toimintaan. Kurssilla on vierailevia luennoitsijoita ja tehdään ryhmätöitä.

Opintojakso kuuluu viestinnän perusopintoihin.

Edeltävät opinnot: Suosituksena Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Media ja demokratia -luentosarja 20 t + ryhmätyöt + kotitentti

Ryhmätyöt edellyttävät aktiivista osallistumista luennoille ja analyysitöiden tekemistä.

Kirjallisuus vaihtelee suoritustavoittain. Katso kirjallisuus opinto-ohjelmasta.

Asteikolla 0-5

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta
Helsinki

Toteuttaja
Helsingin Evankelinen Opisto

Kirstinkatu 1
00530 Helsinki
Puhelin: 050 4620 723
Sähköposti: marjukka.vainio-rossi@heo.fi
WWW: http://www.heo.fi/

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.