Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa ke 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Opiskelija perehtyy julkisuuden toimintaan ja siellä toimiviin viestinnän organisaatioihin ja niiden ammattikäytäntöihin. Pääpaino on kotimaisessa tutkimuksessa. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys viestinnän organisaatioiden toimintatavoista ja niiden ajankohtaisista muutoksista.

Verkkotentti Moodlessa.

Moodle-oppimisympäristö avautuu 25.5.16.

Kolme (3) kirjaa seuraavista:

  • Aula P & Heinonen J (2011): M2 – maineen uusi aalto. Talentum.
  • Huhtala H & Hakala S (2009): Kriisi ja viestintä - Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus, 2. painos.
  • Kantola, A. (toim.) (2011) Hetken hallitsijat. Julkinen elämä notkeassa yhteiskunnassa. Gaudeamus.
  • Malmelin N & Villi M (2015): Mediajohtaminen – näkökulmia media-alaan. Helsinki: Gaudeamus.
  • Väliverronen E (toim.): Journalismi murroksessa.
  • Suominen J & al (2013): Sosiaalisen median lyhyt historia. Gaudeamus.

Asteikolla 0-5.

Verkkotentit:

  • ma 30.05.16 klo 17–20
  • ma 8.8.16 klo 17–20
  • ke 14.9.16 klo 17–20
  • ke 19.10.16 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.