Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna (maksujen lisätiedot). Ilmoittautuminen on sitova (ilmoittautumis- ja maksuehdot). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta).

Kuvaus

Jakso sopii kaikille teemasta kiinnostuneille.

Opintojakso kuuluu viestinnän aineopinnoissa kohtaan viestinnän tutkimusalat. Viestinnän aineopintojen valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa yksittäisinä opintoina, vaikkei opiskelijalla ole viestinnän perusopintoja suoritettuina.

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisuuden tutkimuksen teoria- ja tutkimusperinteen pääsuunnat sekä hallitsee aluetta käsittelevän keskustelun ja tutkimuksen tärkeimmät ajankohtaiset teemat. Kurssilla perehdytään erityisesti kolmeen julkisuustutkimuksen alueeseen: valtaa ja mediaa koskevaan teoriaan ja tutkimukseen, viestintäpolitiikan ja viestinnän sääntelyn tutkimukseen, sekä poliittista viestintää koskevaan tutkimukseen.

Talouspolitiikan modernit klassikot:

Aikamme on täynnä talouspuhetta. Talous tunkeutuu toimijana tai välttämättöminä sääntöinä eri elämänalueille. Onko se järkevää ja minkä arvojen ja elämän laiminlyönnillä ja hinnalla se tapahtuu?

Moni klassikko pohtii myös rationaalisen, elvyttävän tai humanistisen talouspolitiikan keinoja. Verkkokurssilla kuuntelemme talouden ja talouspolitiikan klassikkotulkintoja.

Mihin taloustieteen mallit perustuvat?
Mikä on kestävän ja oikeudenmukaisen talouspolitiikan paikka 2010-luvun maailmassa, Euroopassa ja Suomessa?

 

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. 

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä pääset käyttämään Moodle-oppimisympäristöä ja muita palveluita.

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Julkisuuden tutkimuksen verkkotentti 3 op + Talouspolitiikan modernit klassikot -verkkokurssi 2 op

Julkisuuden tutkimuksen osan suoritus:
Verkkotentti Moodlessa. Moodle-sivut avautuvat ke 29.7.2015.

Tenttipäivät:
ma 3.8.15 klo 17-20, ke 30.9.15 klo 17-20, ke 4.11.15 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Tutustu tenttiohjeisiin

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelussa.

 

Talouspolitiikan modernit klassikot -osan suoritus:
Temaattinen luentopäiväkirja luentotallenteiden pohjalta ja vertaiskommentointi (2 op)

Aikataulu:
Kurssisivut avautuvat 4.8.2015. Kurssisivujen osoite ilmoitetaan Julkisuuden tutkimuksen verkkotentin Moodle-ympäristössä 29.7.
Temaattinen luentopäiväkirja palautetaan joko 13.9. tai 4.10.

Verkkotentissä tentitään kaksi (2) teosta: Calhoun (pakollinen) ja yksi valinnainen.

Pakollinen: Calhoun C (ed.) (1992) Habermas and the Public Sphere. The MIT Press.

Valinnaiset (valitaan yksi):
Davis A (2010): Political Communication and Social Theory. Abingdon: Routledge.
Freedman D (2008): The Politics of Media Policy. Cambridge: Polity Press.
Hesmondhalgh D (2012): The Cultural Industries. 3rd Edition. London: Sage.
Iosifides P (2013): Global Media and Communication Policy: An International Perspective. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Karppinen K ja Matikainen J (toim.) (2012): Julkisuus ja demokratia. Tampere: Vastapaino.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssin suorittaminen edellyttää, että kumpikin osa on suoritettu hyväksytysti. Osasuorituksia ei viedä rekisteriin ja ne ovat voimassa vain tämän opintojakson ajan.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ti 2.6.15 klo 10.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.


Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettajat: yliopisto-opettaja Kari Paakkunainen (Talouspolitiikan modernit klassikot)
VTL Sanna Valtonen (Julkisuuden tutkimuksen verkkotentti)

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opintosihteeri Leena Vanninen ja koulutussuunnittelija Mari Hakala, yhteydenottolomake

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta. Julkisuuden tutkimus 5 op -opintojakso sisältyy viestinnän aineopintojen valinnaisiin tutkimusalojen opintoihin. Valitse tarjolla olevista tutkimusalojen opintojaksoista neljä (4) opintojaksoa. Voit valita opintojaksot oman mielenkiintosi, aikataulusi ja tarjonnan mukaan. Voit vaihtoehtoisesti suorittaa myös kolme erityisalueen opintojaksoa ja yhden viestinnän ammattikäytännöt -opintojakson.