Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 26.10.2015
16:15 - 17:45
Ke 28.10.2015
16:15 - 17:45
Ma 2.11.2015
16:15 - 17:45
Ke 4.11.2015
16:15 - 17:45
Ma 9.11.2015
16:15 - 17:45
Ke 11.11.2015
16:15 - 17:45
Ma 16.11.2015
16:15 - 17:45
Ke 18.11.2015
16:15 - 17:45
Ma 23.11.2015
16:15 - 17:45
Ke 25.11.2015
16:15 - 17:45
Ma 30.11.2015
16:15 - 17:45
Ke 2.12.2015
16:15 - 17:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Jakso sopii kaikille teemasta kiinnostuneille.

Opintojakso kuuluu viestinnän aineopinnoissa kohtaan viestinnän tutkimusalat. Viestinnän aineopintojen valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa yksittäisinä opintoina, vaikkei opiskelijalla ole viestinnän perusopintoja suoritettuina.

Julkisuuden tutkimus:
Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisuuden tutkimuksen teoria- ja tutkimusperinteen pääsuunnat sekä hallitsee aluetta käsittelevän keskustelun ja tutkimuksen tärkeimmät ajankohtaiset teemat. Kurssilla perehdytään erityisesti kolmeen julkisuustutkimuksen alueeseen: valtaa ja mediaa koskevaan teoriaan ja tutkimukseen, viestintäpolitiikan ja viestinnän sääntelyn tutkimukseen, sekä poliittista viestintää koskevaan tutkimukseen.

Nuorten poliittinen kulttuuri -luentosarja:
Vierailuluentosarjan tavoitteena on antaa tuoreen empiirisen tiedon ja eurooppalaisen vertailun pohjalta ajantasainen ja jännitteinen kuva ja tulkinta eurooppalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta, ilmaisuista ja uudenlaisista ristiriidoista. Tarkasteluissa on mukana konventionaalin osallistumisen ja mobilisaation lisäksi elämänpolitiikan, sukupolvi-ilmiön, somen, uuden nationalismin ja Arabikevään kokemukset. Lisäksi esille nostetaan musiikki-, liikunta- ja maahanmuuttokulttuurit, sekä muodikas nuorisotyön ”osallisuus” kriittisen poliittisen kentän ilmiöiksi.

Opetuspaikat muuttuneet (päivitetty 20.10.2015)

Nuorten poliittinen kulttuuri -luentosarja 2 op + Julkisuuden tutkimuksen verkkotentti 3 op

Nuorten poliittinen kulttuuri -osan suoritus:
Luennot 24 t + temaattinen luentopäiväkirja luentojen pohjalta TAI luentotentti (2 op)

Luennot:
ma ja ke 26.10-2.12.15 klo 16.30-18.00

Luentojen ohjelma:

Ma 26.10.2015 klo 16:15 - 17:45
YTM, doktorand Jussi Westinen: Nuorten suomalaisten poliittinen osallistuminen tuoreessa vertailussa

Ke 28.10.2015 klo 16:15 - 17:45
Tutkija Juhani Saari – Yliopisto-opettaja Kari Paakkunainen: Onko meillä eurooppalaisia poliittisia nuorisokulttuureja: Uusi jakautunut Eurooppa vai kansallinen Suomi?

Ma 2.11.2015 klo 16:15 - 17:45
Akatemiatutkija, yliopistonlehtori Hanna Wass: Suomalaisen politiikan tuoreista sukupolvista ja sukupolviefektistä

Ke 4.11.2015 klo 16:15 - 17:45
FT, Akatemiatutkija Antti-Ville Kärjä: Nuorten musiikkikulttuurit ja politiikka

Ma 9.11.2015 klo 16:15 - 17:45
VTM, nuorisotutkija Mikko Piispa: Urheilun ja taiteen nuorisokulttuurit ja politiikka - vertailua

Ke 11.11.2015 klo 16:15 - 17:45
FT, tutkija Antti Kivijärvi: Maahanmuuttajataustaisten nuorten osallistuminen, verkostot ja ulkopuolisuuden kokemusten politisoituminen

Ma 16.11.2015 klo 16:15 - 17:45
VTT ja tutkija Arseniy Svynarenko: Ukrainan, Venäjän ja Suomen nuoret 2015: uusi nationalistinen mobilisaatio?

Ke 18.11.2015 klo 16:15 - 17:45
VTT, tutkijatohtori Henri Onodera: Arabikevät, Egypti ja nuorten poliittiset liikkeet

Ma 23.11.2015 klo 16:15 - 17:45
FT, nuorisotutkija Tomi Kiilakoski: Kriittinen kysymys eurooppalaiselle nuorisotyölle: Osallisuus- ja kuulemis -sloganit ja politiikka

Ke 25.11.2015 16:15 - 17:45
Tutkija, YTT Jarmo Rinne: Nuorten some- ja verkko-osallistuminen kansallisessa ja globaalissa maisemassa: vaalidialogista Occupy Wall Streetiin

Ma 30.11.2015 16:15 - 17:45
Filosofi, dos. Thomas Wallgren: Ympäristöliikkeen sukupolvet Pohjoismaissa 1960 – 2015 – vaihtoehtoliikkeen sivilisaatiokritiikistä ja anarkismista kestävän kehityksen
ammattilaisuuteen - ja takaisin?

Ke 2.12.2015 16:15 - 17:45
Yliopisto-opettaja Kari Paakkunainen: Nuorten poliittisen kulttuurin uusista sisällöistä, kentistä ja valta- ja vastavirroista (Kurssin
yhteenvetoa)

Luentosarjaa ja sen pohjalta kirjoitettavaa oppikirjaa koordinoivat yliopistonlehtori Juri Mykkänen ja yliopisto-opettaja Kari Paakkunainen.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Temaattisen luentopäiväkirjan palautus viimeistään 14.12.15.

Luentotenttipäivät:

 • ke 9.12.15 klo 17-20
 • ke 13.1.16 klo 17-20
 • ke 10.2.16 klo 17-20

Julkisuuden tutkimuksen osan suoritus:
Verkkotentti, jossa tentitään kirjallisuus

Opettaja: VTL Sanna Valtonen

Verkkotenttipäivät:

 • ma 11.1.16 klo 17-20
 • ke 23.3.16 klo 17-20
 • ma 9.5.16 klo 17-20

Moodle
Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 26.10.2015.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Verkkotentissä tentitään kaksi (2) teosta: Calhoun (pakollinen) ja yksi valinnainen.
Pakollinen: Calhoun C (ed.) (1992) Habermas and the Public Sphere. The MIT Press.
Valinnaiset (valitaan yksi):

 • Davis A (2010): Political Communication and Social Theory. Abingdon: Routledge.
 • Freedman D (2008): The Politics of Media Policy. Cambridge: Polity Press.
 • Hesmondhalgh D (2012): The Cultural Industries. 3rd Edition. London: Sage.
 • Karppinen K ja Matikainen J (toim.) (2012): Julkisuus ja demokratia. Tampere: Vastapaino.
 • Trappel J, Steemers J & Thomass B (2015): European Media in Crisis: Values, Risks and Policies. Routledge.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssin suorittaminen edellyttää, että kumpikin osa on suoritettu hyväksytysti. Osasuorituksia ei viedä rekisteriin ja ne ovat voimassa vain tämän opintojakson ajan.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta. Julkisuuden tutkimus 5 op -opintojakso sisältyy viestinnän aineopintojen valinnaisiin tutkimusalojen opintoihin. Valitse tarjolla olevista tutkimusalojen opintojaksoista neljä (4) opintojaksoa. Voit valita opintojaksot oman mielenkiintosi, aikataulusi ja tarjonnan mukaan. Voit vaihtoehtoisesti suorittaa myös kolme erityisalueen opintojaksoa ja yhden viestinnän ammattikäytännöt -opintojakson.