Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Jakso sopii kaikille teemasta kiinnostuneille.

Opintojakso kuuluu viestinnän aineopinnoissa kohtaan viestinnän tutkimusalat. Viestinnän aineopintojen valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa yksittäisinä opintoina, vaikkei opiskelijalla ole viestinnän perusopintoja suoritettuina.

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisuuden tutkimuksen teoria- ja tutkimusperinteen pääsuunnat sekä hallitsee aluetta käsittelevän keskustelun ja tutkimuksen tärkeimmät ajankohtaiset teemat. Opetuksessa perehdytään erityisesti kolmeen julkisuustutkimuksen alueeseen: valtaa ja mediaa koskevaan teoriaan ja tutkimukseen, viestintäpolitiikan ja viestinnän sääntelyn tutkimukseen, sekä poliittista viestintää koskevaan tutkimukseen.

Talouspolitiikan modernit klassikot:

Aikamme on täynnä talouspuhetta. Talous tunkeutuu toimijana tai välttämättöminä sääntöinä eri elämänalueille. Onko se järkevää ja minkä arvojen ja elämän laiminlyönnillä ja hinnalla se tapahtuu?

Moni klassikko pohtii myös rationaalisen, elvyttävän tai humanistisen talouspolitiikan keinoja. Verkkokurssilla kuuntelemme talouden ja talouspolitiikan klassikkotulkintoja.

Mihin taloustieteen mallit perustuvat?
Mikä on kestävän ja oikeudenmukaisen talouspolitiikan paikka 2010-luvun maailmassa, Euroopassa ja Suomessa?

Julkisuuden tutkimuksen verkkotentti 3 op + Talouspolitiikan modernit klassikot -verkkokurssi 2 op

Verkkotentissä tentitään kaksi (2) teosta: Calhoun (pakollinen) ja yksi valinnainen.

Pakollinen: Calhoun C (ed.) (1992) Habermas and the Public Sphere. The MIT Press.

Valinnaiset (valitaan yksi):
Davis A (2010): Political Communication and Social Theory. Abingdon: Routledge.
Freedman D (2008): The Politics of Media Policy. Cambridge: Polity Press.
Hesmondhalgh D (2012): The Cultural Industries. 3rd Edition. London: Sage.
Iosifides P (2013): Global Media and Communication Policy: An International Perspective. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Karppinen K ja Matikainen J (toim.) (2012): Julkisuus ja demokratia. Tampere: Vastapaino.

Asteikolla 0-5.

Talouspolitiikan modernit klassikot osan suoritus:

Temaattinen luentopäiväkirja luentotallenteiden pohjalta ja vertaiskommentointi (2 op)

Kurssisivut Moodlessa avautuvat keskiviikkona 11.5.2016.
Kurssilla kuunnellaan itsenäisesti luentotallenteet ja tutustutaan annettuun materiaaliin.

Kurssin lopuksi kirjoitetaan luentojen ja materiaalin pohjalta temaattinen luentopäiväkirja 10-15 sivua.
Temaattisen luentopäiväkirjan voi palauttaa joko 28.6.16 tai 21.8.

Julkisuuden tutkimuksen osan suoritus:
Verkkotentti Moodlessa
Moodlesivu avautuu 20.9.2016
ke 5.10.16 klo 17-20
ke 16.11.16 klo 17-20
Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta. Julkisuuden tutkimus 5 op -opintojakso sisältyy viestinnän aineopintojen valinnaisiin tutkimusalojen opintoihin. Valitse tarjolla olevista tutkimusalojen opintojaksoista neljä (4) opintojaksoa. Voit valita opintojaksot oman mielenkiintosi, aikataulusi ja tarjonnan mukaan. Voit vaihtoehtoisesti suorittaa myös kolme erityisalueen opintojaksoa ja yhden viestinnän ammattikäytännöt -opintojakson.