Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt median kehitykseen, mediatutkimuksen suuntauksiin ja keskeisiin tutkimusalueisiin. Opintojaksossa tarkastellaan mediaa osana yhteiskunnan, kulttuurin ja teknologian muutoksia. Keskeisiä teemoja ovat mediateknologia ja -kulttuuri, yleisöt ja valta. Opiskelija ymmärtää median tuotannon ja kulutuksen osana yhteiskuntaa sekä median roolin suhteessa muihin yhteiskunnan organisaatioihin.

Jälkimmäisen verkkoluennon ajankohta muuttunut. (päivitetty 27.10.)

Opintojakso on osa viestinnän aineopintokokonaisuutta (35 op).

Edeltävät opinnot:
Suositus: Viestinnän perusopinnot 25 op, mutta vähintään Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op.

Suoritustapa: Verkkoluennot 4 t, yhteisen tietovarannon tuottaminen kurssikirjallisuuden pohjalta ja siihen liittyvä verkkokeskustelu, itsenäinen analyysityö, palautetallenne

Aikataulu (Huom! Verkkoluentojen alkamisaika muuttunut.):
Kurssin Moodle-ympäristö avautuu ke 11.11.15
Verkkoluento to 12.11. klo 17.15–18.45
Yhteisen tietovarannon työstäminen 13.11.-22.11.
Verkkokeskustelu 22.11.-29.11.
Verkkoluento to 26.11. klo 17.30–19.00
Analyysityön palautus Moodleen viim. su 13.12.

Palautetallenne kuunneltavissa Moodlessa opettajan ilmoituksen mukaan.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.
Jokaisesta luennosta tehdään videotallenne oppimisympäristöön, josta luento on kuunneltavissa myöhemmin. Huom! Kurssin suorittaminen edellyttää luentojen kuuntelemista.

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat 11.11.2015. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kolme (3) teosta seuraavista:
van Dijck J (2013): The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media. Oxford UP.
Holmes D (2005): Communication Theory: Media, Technology and Society. Sage.
Jenkins H, Ford S & Green J (2013): Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Cultured. New York: New York University Press.
Kunelius R, Noppari E & Reunanen E (2009): Media vallan verkoissa. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitoksen julkaisuja A 112/2009. Saatavilla verkossa.
Napoli P M (2010): Audience Evolution. New Technologies and the Transformation of Media Audiences. The University Press Group Ltd.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.