Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Jakso sopii kaikille teemasta kiinnostuneille.

Opintojakso kuuluu viestinnän aineopinnoissa kohtaan viestinnän tutkimusalat. Viestinnän aineopintojen valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa yksittäisinä opintoina, vaikkei opiskelijalla ole viestinnän perusopintoja suoritettuina.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt median kehitykseen, mediatutkimuksen suuntauksiin ja keskeisiin tutkimusalueisiin. Opintojaksossa tarkastellaan mediaa osana yhteiskunnan, kulttuurin ja teknologian muutoksia. Keskeisiä teemoja ovat mediateknologia ja –kulttuuri, yleisöt ja valta. Opiskelija ymmärtää median tuotannon ja kulutuksen osana yhteiskuntaa sekä median roolin suhteessa muihin yhteiskunnan organisaatioihin.

Seuraatko naistenlehtiä? Tunnistatko itsesi mainonnan sukupuolioletuksista? Mitä ja miten sukupuoli merkitsee? Haluatko ymmärtää, miten ja miksi kaksijakoinen sukupuolikulttuuri konkretisoituu mediatuotannossa?

Kurssilla tarkastellaan mediatekstejä ja niihin sisäänkirjoitettuja sukupuolioletuksia sukupuoliteoreettisen tutkimuskirjallisuuden valossa. Tavoitteena on haastaa mediatuotannon sukupuolittavia käytäntöjä median tuotantorakenteen, mediatekstien ja mediankäytön näkökulmista.

Verkkokurssi: Verkkoluennot 11 t, mediapäiväkirja, alustus + verkkokeskustelu, essee, palauteluento 2 t

Seuraava kirjallisuus opettajan osoittamalla tavalla:

Elfving S, Pajala, M (toim.): Tele-visioita: mediakulttuurin muuttuvat muodot
Rossi L: Heterotehdas
Ruoho I, Torkkola S: Journalismin sukupuoli
Saarenmaa L: Intiimin äänet
Vänskä A: Vikuroivia vilkaisuja TAI "Isona minusta tulee palomies!" Kuinka lapsia heteroseksualisoidaan Vogue Bambinin muotikuvissa. Nuorisotutkimus 3/2007.

Asteikolla 0-5.

Moodle-ympäristö avautuu ma 7.8.2017

  • verkkoluento ti 8.8. klo 16.30-18.00
  • mediapäiväkirjan kirjoittaminen 9.8.-15.8., palautus ti 15.8.
  • verkkoluento ti 15.8 klo 16.30-18.45
  • verkkoluento ti 22.8 klo 16.30-18.45
  • alustuksen palautus viimeistään 30.8.17 , verkkokeskustelu 31.8.-7.9.17
  • verkkoluento ti 12.9. klo 16.30-18.45
  • esseen palautus viimeistään ti 26.9.17
  • palauteluento ti 3.10.17 klo 16.30-17.15

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa viestinnän aineopintokokonaisuutta (35 op).