Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna (maksujen lisätiedot). Ilmoittautuminen on sitova (ilmoittautumis- ja maksuehdot). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta).

Kuvaus

Jakso sopii kaikille teemasta kiinnostuneille.

Opintojakso kuuluu viestinnän aineopinnoissa kohtaan viestinnän tutkimusalat. Viestinnän aineopintojen valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa yksittäisinä opintoina, vaikkei opiskelijalla ole viestinnän perusopintoja suoritettuina.

Opintojaksossa opiskelija perehtyy viestintäverkostojen, verkkoviestinnän ja sosiaalisen median keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin.

Painopisteenä tällä kurssilla ovat ihmisten ja organisaatioiden kohtaamiset verkostoituneen julkisuuden rajapinnoilla. Sosiaalinen media on tämän julkisuuden uusi, näkyvä kerros, jonka vaikutuksia yksilöiden, organisaatioiden, mediaorganisaatioiden ja koko yhteiskunnan toimintaan on viime vuosina todistettu lukuisten esimerkkitapausten kautta. Sosiaalinen media vaikuttaisi olevan ympäristö, joka eri tavoin mahdollistaa ja edistää yhteiskunnallisten ilmiöiden syntymistä. Mikä tekee sosiaalisesta mediasta tehokkaan ympäristön vuorovaikutukselle ja toiminnalle?

Sosiaalisen median ekosysteemiä tarkastellaan eri toimijoiden ja näiden välisten suhteiden näkökulmista: miten yksityishenkilöt, organisaatiot ja erilaiset rakennetut mielikuvat kohtaavat viestintäverkostoissa? Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaalista mediaa osana viestinnän ja yhteiskunnan kehitystä, sekä sen tuomia muutoksia viestinnälliseen ympäristöömme.

Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi:
- viestintä ja julkisuus verkostoissa: sirkulaatio, remediaatio ja julkisuuden siilot
- valvontakysymykset: yksityisyys, julkisuus, identiteetti
- viestintäverkostojen rakenteet ja niiden vallankäyttö
- sosiaalisen median ekosysteemi (talous, media, ihmissuhteet)
- maine ja brändi valuuttana sosiaalisen median julkisuudessa

 

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa. Sivut avautuvat 10.8.2015. Lisätietoa verkko-opiskelusta.  

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä pääset käyttämään Moodle-oppimisympäristöä ja muita palveluita.

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Verkkokurssi: Aktiivinen osallistuminen verkkoluennoille (15 t), soveltavat verkkotehtävät sekä kirjallinen lopputyö

Aikataulu:

Verkkoluennot ke 12.8.-9.9.15 klo 16.30-19.00.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset. Verkkoluennoista tehdään tallenteet, jotka ovat Moodlessa kuunneltavissa kurssin ajan. 

Kirjallisen lopputyön palautus viimeistään 23.9.15.

Soveltavien verkkotehtävien aikataulu ilmoitetaan kurssin alkaessa Moodlessa.

Oheiskirjallisuus

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ti 2.6.15 klo 10.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: VTM Salla Laaksonen

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opintosihteeri Leena Vanninen ja koulutussuunnittelija Mari Hakala, yhteydenottolomake

Opintojakso on osa viestinnän aineopintokokonaisuutta (35 op).