Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Kurssilla keskitytään kriisiviestintään ja kriisijohtamiseen yhteiskunta- ja organisaatioteoreettisista näkökulmista. Kurssilla käydään lävitse eri kriisejä ja katastrofeja tarkastellen niitä teoreettisesti, tutkimuksellisesti ja käytännön analyysitöiden kautta. Opiskelija perehtyy kurssilla laajasti kriisien viestinnän ja johtamisen kysymyksiin.

Luennot 14 t (sis. luentotallenteet 4 t) + ryhmätyö + kotitentti, jossa tentitään luennot, luentotallenteet ja kirjallisuus

Katso kirjallisuus opinto-ohjelmasta.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta
Oulu

Toteuttaja
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu

PL 2437 (Torikatu 22 A, 2. krs)
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 044 4652 205, 044 4652 206
Faksi: (08) 370 180
Sähköposti: kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.