Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Kurssilla keskitytään kriisiviestintään ja kriisijohtamiseen yhteiskunta- ja organisaatioteoreettisista näkökulmista. Kurssilla käydään lävitse eri kriisejä ja katastrofeja tarkastellen niitä teoreettisesti, tutkimuksellisesti ja käytännön analyysitöiden kautta. Opiskelija perehtyy kurssilla laajasti kriisien viestinnän ja johtamisen kysymyksiin.

Luennot 14 t (sis. luentotallenteet 4 t) + ryhmätyö + kotitentti, jossa tentitään luennot, luentotallenteet ja kirjallisuus

Katso kirjallisuus opinto-ohjelmasta.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta
Tampere

Toteuttaja
Tampereen kesäyliopisto

Yliopistonkatu 60 A (Yliopistonkatu 60 A)
33100 Tampere
Puhelin: (03) 223 8433
Sähköposti: toimisto@tampereenkesayliopisto.fi
WWW: http://www.tampereenkesayliopisto.fi

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.