Kuvaaja: Wilma Hurskainen

27.4.16 järjestetään koko päivän kestävä Loviisa 16 - harjoitus. Helsingin yliopiston kriisiviestinnän tutkijat ja opettajat Salli Hakala, Salla Laaksonen, Maarit Pedak ja Minttu Tikka vastaavat opiskelijoiden ohjauksesta Loviisa16 harjoituksessa. Kysy lisätietoa harjoituksesta Minttu Tikalta (minttu.mt.tikka@helsinki.fi)
Osallistuminen harjoitukseen korvaa kurssiin sisältyvän ryhmätyön.
Loviisa16-harjoituksen koulutustilaisuus järjestetään 19.4. klo 15–16 Avoimella yliopistolla osoitteessa Siltavuorenpenger 3 A.
Tapaamispaikka on 2.krs aulassa. Koulutukseen osallistuminen on pakollinen jos haluaa osallistua L16-harjoitukseen.

Osallistuminen harjoitukseen korvaa kurssiin sisältyvän ryhmätyön.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 10.5.2016
16:30 - 19:45
Ti 17.5.2016
16:30 - 19:45
To 19.5.2016
16:30 - 19:45
Ti 24.5.2016
16:30 - 19:45
To 26.5.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Lisätietoja
.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.
Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei weboodissa.
Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Jakso sopii kaikille teemasta kiinnostuneille.

Opintojakso kuuluu viestinnän aineopinnoissa kohtaan viestinnän tutkimusalat. Viestinnän aineopintojen valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa yksittäisinä opintoina, vaikkei opiskelijalla ole viestinnän perusopintoja suoritettuna.

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida organisaatioviestinnän tutkimuksen eri suuntauksia. Opiskelija oppii tarkastelemaan yhteiskuntaa eri organisaatioteorioiden näkökulmista. Painopiste on modernien organisaatiokäsitysten tarkastelussa sekä uudemmissa poikkitieteellisissä näkökulmissa. Kaikkia organisaatioita leikkaavat mm. sosiologiset, sosiaalipsykologiset että viestintä- ja johtamisteoreettiset ulottuvuudet.

Kurssilla keskitytään kriisiviestintään ja kriisijohtamiseen yhteiskunta- ja organisaatioteoreettisista näkökulmista. Kurssilla käydään lävitse eri kriisejä ja katastrofeja tarkastellen niitä teoreettisesti, tutkimuksellisesti ja käytännön analyysitöiden kautta. Opiskelija perehtyy kurssilla laajasti kriisien viestinnän ja johtamisen kysymyksiin.

Luennot 20 t + ryhmätyö + kotitentti, jossa suoritetaan kirjallisuus

Huhtala, H. & Hakala, S. (2007): Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus.
Coombs, T. (2007): Ongoing crisis communication. Sage.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

27.4.16 järjestetään koko päivän kestävä Loviisa 16 - harjoitus. Helsingin yliopiston kriisiviestinnän tutkijat ja opettajat Salli Hakala, Salla Laaksonen, Maarit Pedak ja Minttu Tikka vastaavat opiskelijoiden ohjauksesta Loviisa16 harjoituksessa. Kysy lisätietoa harjoituksesta Minttu Tikalta (minttu.mt.tikka@helsinki.fi)
Osallistuminen harjoitukseen korvaa kurssiin sisältyvän ryhmätyön.
Loviisa16-harjoituksen koulutustilaisuus järjestetään 19.4. klo 15–16 Avoimella yliopistolla osoitteessa Siltavuorenpenger 3 A.
Tapaamispaikka on 2.krs aulassa. Koulutukseen osallistuminen on pakollinen jos haluaa osallistua L16-harjoitukseen.

Kotitentti Moodlessa

1. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa 8.6. klo 12.00, palautus viimeistään 10.6.2016 klo 23.55.
2. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa 10.8. klo 12.00, palautus viimeistään 12.8.2016 klo 23.55.
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.