Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.
Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.
Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida organisaatioviestinnän tutkimuksen eri suuntauksia. Opiskelija oppii tarkastelemaan yhteiskuntaa eri organisaatioteorioiden näkökulmista. Painopiste on modernien organisaatiokäsitysten tarkastelussa sekä uudemmissa poikkitieteellisissä näkökulmissa. Kaikkia organisaatioita leikkaavat mm. sosiologiset, sosiaalipsykologiset että viestintä- ja johtamisteoreettiset ulottuvuudet.

Opintojaksossa opiskelija perehtyy viestintäverkostojen, verkkoviestinnän ja sosiaalisen median keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin organisaatioviestinnän näkökulmaa painottaen.

Painopisteenä tällä kurssilla ovat ihmisten ja organisaatioiden kohtaamiset verkostoituneen julkisuuden rajapinnoilla. Sosiaalinen media on tämän julkisuuden uusi, näkyvä kerros, jonka vaikutuksia yksilöiden, organisaatioiden, mediaorganisaatioiden ja koko yhteiskunnan toimintaan on viime vuosina todistettu lukuisten esimerkkitapausten kautta. Sosiaalinen media vaikuttaisi olevan ympäristö, joka eri tavoin mahdollistaa ja edistää yhteiskunnallisten ilmiöiden syntymistä. Mikä tekee sosiaalisesta mediasta tehokkaan ympäristön vuorovaikutukselle ja toiminnalle?

Sosiaalisen median ekosysteemiä tarkastellaan eri toimijoiden ja näiden välisten suhteiden näkökulmista: miten yksityishenkilöt, organisaatiot ja erilaiset rakennetut mielikuvat kohtaavat viestintäverkostoissa? Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaalista mediaa osana viestinnän ja yhteiskunnan kehitystä, sekä sen tuomia muutoksia viestinnälliseen ympäristöömme.

Aktiivinen osallistuminen verkkoluennoille (15 t), soveltavat verkkotehtävät sekä kirjallinen lopputyö

Kurssilla käytettävä oheiskirjallisuus ilmoitetaan Moodle-oppimisympäristössa, joka avautuu 9.8.2016.

Asteikolla 0-5.

Verkkoluennot ma 15.8., ma 22.8., ma 29.8., ma 5.9., ma 12.9.16 klo 16.30-19.00

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa viestinnän aineopintojen (35 op) opintokokonaisuutta.