Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 30 euroa (maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa).

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Hämeen kesäyliopisto, Riihimäki

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä
1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.
Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Kurssilla keskitytään kriisiviestintään ja kriisijohtamiseen yhteiskunta- ja organisaatioteoreettisista näkökulmista. Kurssilla käydään lävitse eri kriisejä ja katastrofeja tarkastellen niitä teoreettisesti, tutkimuksellisesti ja käytännön analyysitöiden kautta. Opiskelija perehtyy kurssilla laajasti kriisien viestinnän ja johtamisen kysymyksiin.

Luennot 20 t + ryhmätyö + kotitentti, jossa tentitään luennot, luentotallenteet ja kirjallisuus

Opiskelun käytännönohjeita
Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Huhtala, H. & Hakala, S. (2007): Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus.
Coombs, T. (2007): Ongoing crisis communication. Sage.

Asteikolla 0-5.

Luennot: ma 7.11., ke 9.11., ma 14.11., ke 16.11. ja ma 21.11.16 klo 16.30–19.45

Kotitentti Moodlessa

1. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa ke 30.11. klo 12.00, palautus viimeistään pe 2.12.16 klo 23.55.
2. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa ke 11.1. klo 12.00, palautus viimeistään 13.1.2017 klo 23.55.
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.