Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida organisaatioviestinnän tutkimuksen eri suuntauksia. Opiskelija oppii tarkastelemaan yhteiskuntaa eri organisaatioteorioiden näkökulmista. Painopiste on modernien organisaatiokäsitysten tarkastelussa sekä uudemmissa poikkitieteellisissä näkökulmissa. Kaikkia organisaatioita leikkaavat mm. sosiologiset, sosiaalipsykologiset että viestintä- ja johtamisteoreettiset ulottuvuudet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida organisaatioviestinnän tutkimuksen eri suuntauksia. Opiskelija oppii tarkastelemaan yhteiskuntaa eri organisaatioteorioiden näkökulmista. Painopiste on modernien organisaatiokäsitysten tarkastelussa sekä uudemmissa poikkitieteellisissä viestinnän näkökulmissa. Kaikkia organisaatioita leikkaavat mm. sosiologiset, sosiaalipsykologiset ja viestintä- ja johtamisteoreettiset ulottuvuudet.

Verkkotentti

Kolme (3) teosta seuraavista:
Davis A (2013): Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding. Polity.
Hatch M J: Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspective.
Morgan G: Images of Organization (4. painos).
Papa M, Daniels T & Spiker B (2008): Organizational Communication. Perspectives and Trends. Sage.
Weick K E: Making Sense of the Organization.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Verkkotentit:
Opintojakson Moodle- sivu avautuu 14.11.2016.
ke 30.11.16 klo 17-20
ke 15.2.17 klo 17-20
ke 17.5.17 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.
Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa viestinnän aineopintoja (35 op) ja johtamisen opintoja.