Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 11.11.2016
16:30 - 19:45
La 12.11.2016
09:00 - 14:00
La 26.11.2016
09:00 - 14:00
La 10.12.2016
09:00 - 12:15

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Kuvaus

Jakso sopii kaikille teemasta kiinnostuneille.

Opintojakso kuuluu viestinnän aineopinnoissa kohtaan viestinnän tutkimusalat. Viestinnän aineopintojen valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa yksittäisinä opintoina, vaikkei opiskelijalla ole viestinnän perusopintoja suoritettuna.

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida organisaatioviestinnän tutkimuksen eri suuntauksia. Opiskelija oppii tarkastelemaan yhteiskuntaa eri organisaatioteorioiden näkökulmista. Painopiste on modernien organisaatiokäsitysten tarkastelussa sekä uudemmissa poikkitieteellisissä näkökulmissa. Kaikkia organisaatioita leikkaavat mm. sosiologiset, sosiaalipsykologiset että viestintä- ja johtamisteoreettiset ulottuvuudet.

Tavoitteena on käsitellä johtajuutta ja asiantuntijaviestintää sekä tieteenfilosofisina että käytännöllisinä ilmiöinä. Osallistujat saavat näkemyksen siitä, miten johtamisnäkemykset ovat kehittyneet ja millaisia merkityksiä ne ovat pyrkineet luomaan. Lisäksi osallistujat saavat näkemyksen siitä, miten keskusteleva johtaminen koostaa yhteisyyttä.

Luennot 20 t + essee

Heath R: Management of Corporate Communication.
Morgan G: Images of Organization;
Weick K E: Making Sense of the Organization

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

pe 11.11.16 klo 16.30-19.45
la 12.11.16 klo 9-14
la 26.11. klo 9-14
la 10.12.16 klo 9-12.15

Esseen palautus 10.1.17.

Opiskelun käytännönohjeita

Miten opiskelemaan?
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.