Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 3.9.2015
16:00 - 20:00
Pe 4.9.2015
14:00 - 16:00
To 24.9.2015
16:00 - 20:00
Pe 25.9.2015
14:00 - 18:00
To 8.10.2015
16:00 - 20:00
Pe 9.10.2015
14:00 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa ke 19.8.2015 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso sopii johtamisen opinnoista kiinnostuneille. Edeltävinä opintoina suositellaan Johtamisen perusopintoja. Opintojakso sisältyy Johtamisen aineopintoihin.

Johtamisen perusopinnot 25 op

Kurssi käsittelee palveluiden johtamista, innovaatiota ja palvelukeskeistä liiketoimintalogiikkaa (Service Dominant Logic). Se sisältää näihin liittyvää luento-opetusta, artikkelianalyysejä, ryhmäharjoituksia sekä case-työn. Case-työ voi olla joko kirjalliseen materiaaliin tai käytännön tapaukseen perustuva.

Johtamisen sivuainekokonaisuuden johtoryhmä vahvistaa vuosittain seuraavan lukuvuoden aikana tarjottavat 5 op:n case-kurssit, jotka voidaan hyväksyä osaksi JOS-sivuainekokonaisuuden aineopintoja.  

Mikä tahansa Helsingin yliopiston oppiaine, laitos, tiedekunta tai muu yksikkö voi tarjota 5 op case-kursseja osaksi JOS-kokonaisuutta. JOS-aineopintoihin luettavaksi hyväksyttävissä case-kursseissa noudatetaan seuraavia periaatteita: 

- Kurssi käsittelee temaattisesti rajattua aihetta, kuten esimerkiksi tietynlaisten organisaatioiden (kansalaisjärjestö, valtion virasto, monikansallinen yritys tms.), toimialojen (julkisrahoitteiset palvelut, sosiaali- ja terveysala, metsäteollisuus tms.) tai toiminnan johtamista (palvelut, rahoitus tms.), tai jotain tiettyä johtamisen teoriaperinnettä tai johtamistapaa

- Kurssin opetusmenetelmissä hyödynnetään interaktiivisia, opiskelijalähtöisiä ja monimuotoisia opetusmenetelmiä mukaan lukien verkko-opetus

- Kurssilla hyödynnetään konkreettisten esimerkkien kautta oppimista ja ongelmanratkaisuun perustuvia oppimisstrategioita

- Kurssin anti perustuu ajankohtaiseen tutkimukseen

- Kurssin sisällön ja opetusmenetelmien suunnittelussa huomioidaan tiedekunta- ja tieteenalarajat ylittävän opintokokonaisuuden vaatima monimuotoisuus ja monitieteellisyys

Riittävä läsnäolo opetuksessa sekä sen yhteydessä tapahtuvissa ryhmäharjoituksissa ja seminaarityöskentelyssä, artikkelianalyysit, case-kohteen identifiointi ja tavoite, case-työn loppuraportti.

Opetus: to 3.9. klo 16-20, pe 4.9. klo 16-18, to 24.9. klo 16-20, pe 25.9.15 klo 16-18 to 8.10. klo 14-18 to 8.10. klo 16-20, pe 9.10. klo 14-18.

* torstaisin klo 16-20
* perjantaisin klo 14-16

Huom. Opetuspäivät ovat muuttuneet!

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Moodle
Opintojaksolla on todennäköisesti käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivujen avautuminen ilmoitetaan myöhemmin.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Opetus järjestetään yhdessä perustutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Luentomateriaali.

Artikkelipaketti.

Lusch, Robert F. & Stephen L. Vargo (2014), Service Dominant Logic, Premises, Perspectives, Possibilities, Cambridge University Press, UK, ISBN 978-521-19567-6.

Wilson, Alan, Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner & Dwayne D. Gremler (2012), Services Marketing, Integrating Customer Focus Across the Firm, McGraw.-Hill, UK, ISBN 13 978-0-07-7131715.

Agarwal, Renu, Willem Selen, Göran Roos & Roy Green (Eds.), The Handbook of Service Innovation, Springer, London, ISBN 978-1-4471-6589-7.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Prof. Timo Aarrevaara

Opintojakso sisältyy Johtamisen aineopintoihin.