Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa ti 17.11.2015 klo 10.00


Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojaksolle 4.10. asti (Ensimmäinen verkkokeskustelun palautus on 11.10. mennessä.). Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opista ja erityisesti hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksesta kiinnostuneille.

Valtio-opin perusopinnot 25 op (hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja)

Opintojakson suorittanut opiskelija ymmärtää keskeiset opiskeltavat tutkimuksen lähestymistavat sekä ne tavat, joilla noita lähestymistapoja sovellettaessa muodostetaan tietoa. Samalla opiskelija oppii arvioimaan, millä ehdoin tieto on muodostettu, kun toimitaan asianomaisten lähestymistapojen viitoittamalla tavalla. Opintojakson suorittaminen muodostaa perusedellytyksiä sille, että opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa analysoidakseen sittemmin yhä itsenäisemmin tutkimuskohteita ja ennen pitkää itsekin luodakseen omaa tutkimusta. Sivuaineopiskelijoiden odotetaan ymmärtävän opiskeltavan asian pääpiirteet.

Opintojakso sisältyy pakollisena valtio-opin aineopintoihin (hallinnnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja).

Essee + verkkotentti.
Essee palautetaan ennen osallistumista verkkotenttiin kurssin Moodle-ympäristöön.

Essee kirjoitetaan teosten Riccucci: Public Administration: Traditions of Inquiry and Philosophies of Knowledge (2010) ja
Easterly-Smith:
Management Research, 4. p. (2012) pohjalta. Tarkemmat ohjeet löytyvät kurssiympäristöstä.

Verkkotentissä suoritetaan: Alvesson, Bridgman & Willmott, toim. (2011). The Oxford Handbook of Critical Management Studies, luvut 1, 3-5, 7, 10,12, 14, 20, 23, 24-

Verkkotentit: ke 24.2.16 klo 17-20, ke 23.3.16 klo 17-20, ma 9.5.16 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 12.1.2016 Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

  • Riccucci: Public Administration: Traditions of Inquiry and Philosophies of Knowledge (2010)
  • Alvesson, Bridgman & Willmott, toim. (2011). The Oxford Handbook of Critical Management Studies, luvut 1, 3-5, 7, 10,12, 14, 20, 23, 24-
  • Easterly-Smith: Management Research, 4. p. (2012)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso sisältyy valtio-opin aineopintoihin 35 op (hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja) sivuaineopiskelijoille.