Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua verkkotenttijaksolle viimeistään 10 päivää ennen viimeistä tenttipäivää. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista ja julkishallinnosta kiinnostuneille.

Opintojakso perehdyttää opiskelijat julkisen hallinnon tutkimuksen teoreettisiin suuntauksiin ja erityisesti niiden uusimpiin näkökulmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää tutkimussuuntausten peruskäsitteistön ja keskeiset tutkimustulokset sekä eri suuntausten tärkeimmän kritiikin. Opiskelija osaa käyttää tätä tietämystä julkisen hallinnon ilmiöiden erittelyyn ja tutkimustiedon arviointiin.

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin 25 op, sivuaineopiskelijoille. Jakso on myös pakollinen valtio-opin aineopintojen hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjalla, mikäli sitä ei ole suoritettu perusopinnoissa.

Verkkotentti
Kurssi ei sisällä tehtäviä, annettu kirjallisuus tentitään verkkotentissä.

Mikäli olet suorittanut vanhan perusopintojen opintojakson H115 (Hallinnon teoria ja tutkimus) yhteydessä teoksen Pollitt & Bouckaert: Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the neo-Weberian state (3. painos), suoritat sen tilalla teoksen van Dooren, W. & Bouckaert, G. & Halligan J.: Performance Management in the Public Sector (2010).
Lisää tentti-ilmoittautumisen erikoissopimuksiin, että tarvitset ko. teoksesta tenttikysyksen.

Verkkotenttipäivät: ma 14.12.15, ma 25.1.16 klo 17-20, ke 2.3.16 klo 17-20, ke 30.3.16 klo 17-20, ke 20.4.16 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Moodle
Verkkotentit suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 27.10.2015. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

  • Frederickson, H.G. et al.: Public Administration Theory Primer (2011)
  • Bell, S. & Hindmoor, A. Rethinking Governance: the Centrality of the State in Modern Society (2009)
  • Pollitt, C. & Bouckaert, G. Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State (teoksen viimeisin, 3. painos) (2011)

Verkkotentti arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso sisältyy pakollisena sekä
Valtio-opin perusopintoihin 25 op, sivuaineopiskelijoille että
Valtio-opin aineopintoihin 35 op (hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja) sivuaineopiskelijoille.