Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 20.10.2016
16:30 - 19:45
To 3.11.2016
16:30 - 19:45
To 17.11.2016
16:30 - 19:45
To 24.11.2016
16:30 - 19:45
To 1.12.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille Julkisen hallinnon tutkimuksesta kiinnostuneille.

Opintojakso perehdyttää opiskelijat julkisen hallinnon tutkimuksen teoreettisiin suuntauksiin ja erityisesti niiden uusimpiin näkökulmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää tutkimussuuntausten peruskäsitteistön ja keskeiset tutkimustulokset sekä eri suuntausten tärkeimmän kritiikin. Opiskelija osaa käyttää tätä tietämystä julkisen hallinnon ilmiöiden erittelyyn ja tutkimustiedon arviointiin.

Luentokurssi

Frederickson, H.G. et al.: Public Administration Theory Primer (2011)
Bell, S. & Hindmoor, A. Rethinking Governance: the Centrality of the State in Modern Society (2009)
Pollitt, C. & Bouckaert, G. Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State (teoksen viimeisin, 3. painos) (2011)

Mikäli olet suorittanut vanhan perusopintojen opintojakson H115 (Hallinnon teoria ja tutkimus) yhteydessä teoksen Pollitt & Bouckaert: Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the neo-Weberian state (3. painos), suoritat sen tilalla teoksen van Dooren, W. & Bouckaert, G. & Halligan J.: Performance Management in the Public Sector (2010).

Opintojakso arvostellaan numeroasteikolla 0-5: 0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Luentokurssi 20 tuntia + tentti, jossa tentitään myös kirjallisuus. Kurssin aikana tehdään harjoitustöitä sopimuksen mukaan.

Opetus: torstaisin 20.10. - 1.12.2016. (ei opetusta 27.10. ja 10.11.) klo 16.30-19.45

Tenttipäivät:
ma 12.12.2016 klo 17-21
ke 18.1.2017 klo 17-21
la 25.2.2017 klo 9-13

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 20.10.2016
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin (sivuaineopiskelijoille). Lisäksi jakso sisältyy valtio-opin aineopintoihin (hallinnnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja).