Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Työväen Akatemia

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Opintojakso perehdyttää opiskelijat julkisen hallinnon tutkimuksen teoreettisiin suuntauksiin ja erityisesti niiden uusimpiin näkökulmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää tutkimussuuntausten peruskäsitteistön ja keskeiset tutkimustulokset sekä eri suuntausten tärkeimmän kritiikin. Opiskelija osaa käyttää tätä tietämystä julkisen hallinnon ilmiöiden erittelyyn ja tutkimustiedon arviointiin.

Luentokurssi

Frederickson, H.G. et al.: Public Administration Theory Primer (2011)
Bell, S. & Hindmoor, A. Rethinking Governance: the Centrality of the State in Modern Society (2009)
Pollitt, C. & Bouckaert, G. Public Management Reform: A Comparative Analysis – New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State (teoksen viimeisin, 3. painos) (2011).

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Opetuspaikkakunta: Kauniainen

Toteuttaja:

Työväen Akatemia

Vanha Turuntie 14
02700 Kauniainen

Puhelin: (09) 540 4240
Faksi: (09) 540 42444
Sähköposti: toimisto@akatemia.org
WWW: http://www.akatemia.org/site/index.php

Luentokurssi ja kirjatentti

Luennot: 11.1 - 15.2 klo 12:30-16

Tentti 1.3 klo 12:30

Opiskelun käytännönohjeita

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Työväen Akatemian sivuilta.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin 25 op.