Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Helsingin evankelisen opiston omilta sivuilta.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opista ja julkishallinnosta kiinnostuneille.
Huom. Vain sivuaineopiskelijat voivat suorittaa jakson verkkotenttinä. Pääaineopiskelijat suorittavat jakson kurssina.

Opintojakso perehdyttää opiskelijat julkisen hallinnon tutkimuksen teoreettisiin suuntauksiin ja erityisesti niiden uusimpiin näkökulmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää tutkimussuuntausten peruskäsitteistön ja keskeiset tutkimustulokset sekä eri suuntausten tärkeimmän kritiikin. Opiskelija osaa käyttää tätä tietämystä julkisen hallinnon ilmiöiden erittelyyn ja tutkimustiedon arviointiin.

Verkkotentti

  • Frederickson, H.G. et al.: Public Administration Theory Primer (2011)
  • Bell, S. & Hindmoor, A. Rethinking Governance: the Centrality of the State in Modern Society (2009)
  • Pollitt, C. & Bouckaert, G. Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State (teoksen viimeisin, 3. painos) (2011)

Mikäli opiskelija on suorittanut vanhan perusopintojen opintojakson H115 (Hallinnon teoria ja tutkimus) yhteydessä teoksen Pollitt & Bouckaert: Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the neo-Weberian state (3. painos), suorittaa hän sen tilalla teoksen van Dooren, W. & Bouckaert, G. & Halligan J.: Performance Management in the Public Sector (2010).

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat keskiviikkona 25.10.2016

Verkkotentit:
ke 23.11.2016 klo 17-20
ma 23.1.2017 klo 17-20
ma 13.3.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin 25 op, sivuaineopiskelijoille sekä valtio-opin aineopintoihin, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjaan 35 op. Jakso suoritetaan aineopinnoissa ainoastaan jos sitä ei ole tehty perusopinnoissa.