Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opista ja julkishallinnosta kiinnostuneille.
Huom. Vain sivuaineopiskelijat voivat suorittaa jakson verkkotenttinä. Pääaineopiskelijat suorittavat jakson kurssina.

Opintojakso perehdyttää opiskelijat julkisen hallinnon tutkimuksen teoreettisiin suuntauksiin ja erityisesti niiden uusimpiin näkökulmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää tutkimussuuntausten peruskäsitteistön ja keskeiset tutkimustulokset sekä eri suuntausten tärkeimmän kritiikin. Opiskelija osaa käyttää tätä tietämystä julkisen hallinnon ilmiöiden erittelyyn ja tutkimustiedon arviointiin.

Verkkotentti

  • Frederickson, H.G. et al.: Public Administration Theory Primer (2011)
  • Bell, S. & Hindmoor, A. Rethinking Governance: the Centrality of the State in Modern Society (2009)
  • Pollitt, C. & Bouckaert, G. Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State (teoksen viimeisin, 3. painos) (2011)

Mikäli opiskelija on suorittanut vanhan perusopintojen opintojakson H115 (Hallinnon teoria ja tutkimus) yhteydessä teoksen Pollitt & Bouckaert: Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the neo-Weberian state (3. painos), suorittaa hän sen tilalla teoksen van Dooren, W. & Bouckaert, G. & Halligan J.: Performance Management in the Public Sector (2010).

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat keskiviikkona 16.5.2017

Verkkotentit:
ke 14.6.2017 klo 17-20
ke 2.8.2017 klo 17-20
ma 11.9.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin 25 op, sivuaineopiskelijoille sekä valtio-opin aineopintoihin, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjaan 35 op. Jakso suoritetaan aineopinnoissa ainoastaan jos sitä ei ole tehty perusopinnoissa.