Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 11.9.2015
10:00 - 14:00
Pe 18.9.2015
10:00 - 14:00
Pe 25.9.2015
10:00 - 14:00
Pe 2.10.2015
10:00 - 14:00
Pe 9.10.2015
10:00 - 14:00
Pe 16.10.2015
10:00 - 14:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa ke 19.8.2015 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso sisältyy sopii valtio-opista ja johtamisesta kiinnostuneille.

Valtio-opin perusopinnot 25 op (hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja)

Kurssin tavoitteena on johdattaa opiskelijat organisaatioteorian perusteisiin ja organisaatiotutkimuksen teoriahistoriaan. Luentokurssilla käydään läpi organisaatioteorian kehitystä
tieteellisessä tutkimuksessa sekä pohditaan organisaatioteorian merkitystä hallinnon ja johtamisen tutkimuksessa. Käsittelyn pohjana on Gareth Morganin teoksessa Images of Organization esitellyt metaforat sekä teemakohtaiset tieteelliset artikkelit. Kurssin oppimistavoitteena on, että kurssille osallistunut opiskelija tuntee yleisimpien organisaatioteorioiden keskeiset lähtökohdat ja teorian historiallisen kehityksen sekä pystyy kriittisesti arvioimaan eri lähestymistapojen eroja.

Opintojakso sisältyy valtio-opin aineopintoihin, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja.

Luentokurssi, jonka yhteydessä verkkotenttinä järjestettävässä luentokuulustelussa kuulustellaan luentomateriaalien ohella artikkelikokoelma, joka on saatavilla kurssin Moodle-sivulta.

Ohjelma:
11.9. Johdanto: teorian merkitys organisaatioiden ja johtamisen tutkimuksessa
18.9. Organisaatiot koneina ja organismeina
25.9. Organisaatiot aivoina ja kulttuureina
2.10. Organisaatiot poliittisina järjestelminä ja psyykkisinä vankiloina
9.10. Organisaatiot epävakautena ja muutoksena sekä dominaationa
16.10. Kertaus ja valmistautuminen kuulusteluun (Q&A)
23.10. Luentokuulustelu verkkotenttinä Moodlessa
30.10.-6.11. Uusintakuulustelu verkkotenttinä Moodlessa (uusintakuulustelun voi suorittaa vain kerran)

Verkkotentit: Luentokuulustelu suoritetaan Moodlessa verkkotenttinä perjantaina 23.10. klo 10.00-14.00 välillä. Uusintakuulustelu on suoritettavissa Moodlessa verkkotenttinä
perjantain 30.10. klo 0.00 ja perjantain 6.11. klo 23.59 välillä itse valittuna ajankohtana. Tentin suorittamisen voi aloittaa vain kerran. Tenttiaika on tasan 4 tuntia.

Kurssi järjestetään yhteisopetuksena valtio-opin oppiaineen kanssa ja Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat laitoksen järjestämään opetukseen ja tentteihin.

Morgan Images of Organization. Updated edition. (2006)
Greenwood, Oliver ym. (toim.) (2008): The SAGE Handbook of Organizational
Institutionalism: johdantoluku sekä luvut 1-4, 5-7, 9-10, 16-21, 27-28, 30–34.

Lisäksi valinnan mukaan yksi seuraavista:
Ferris & Treadway (toim.) (2012): Politics in Organizations: Theory and Research; Considerations, luvut 1-5, 10-12, 16-17.
Christensen, Lægreid ym. (2007): Organization Theory and the Public Sector: Instrument, Culture and Myth
Parker, Cheney ym. (toim.) (2013): The Routledge Companion to Alternative Organization.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset
ovat Moodlessa.

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.

Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja
niiden aktivoinnista.
Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso sisältyy valtio-opin aineopintoihin 35 op (hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja) sivuaineopiskelijoille