Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 11.10.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille.

Valtio-opin perusopinnot

Opiskelija tuntee ja ymmärtää keskeisimmät policy-analyysin ja politiikkatoimien (policyjen) arvioinnin lähestymistavat ja kykenee suhtautumaan niihin kriittisesti. Opintojakso myös edistää opiskelijan kykyä kriittisesti eritellä valmistuneita policy-analyyseja ja politiikkatoimien arviointeja sekä muodostaa valmiuksia osallistua policy-analyysien ja politiikkatoimien arviointien laadintaan.

Opiskelija tuntee ja ymmärtää keskeisimmät policy-analyysin ja politiikkatoimien (policyjen) arvioinnin lähestymistavat ja kykenee suhtautumaan niihin kriittisesti. Opintojakso myös edistää opiskelijan kykyä kriittisesti eritellä valmistuneita policy-analyyseja ja politiikkatoimien arviointeja sekä muodostaa valmiuksia osallistua policy-analyysien ja politiikkatoimien arviointien laadintaan.

Orientointi kurssikirjallisuuteen 4 tuntia + kirjatentti

Yksi seuraavista policy-analyysia käsittelevistä teoksista:
Weimer & Vining (2010): Policy Analysis: Concepts and Practice. 5. painos. Pearson tai
Cairney
(2011): Understanding Public Policy: Theories and Issues. Houndmills: Palgrave.
Lisäksi arviointia koskeva perusteos:
Stufflebeam & Shinkfield (2007 tai 2011): Evaluation Theory, Models, and Applications. San Francisco: Wiley/Jossey-Bass.

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Orientointi kurssikirjallisuuteen järjestetään maanantaina tiistaina 11.10.2016 klo 16.30-19.45. Tilaisuus tallennetaan ja on myöhemmin kuunneltavissa kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Kurssille voi ilmoittautua 9.3.2017 asti.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 11.10.2016.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Tenttipäivät:
ma 7.11.2016 klo 17-20
ma 12.12.2016 klo 17-20
ma 6.2.2017 klo 17-20
ke 22.3.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivuilta.

Opintojakso sisältyy valtio-opin aineopintoihin, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja 35 op ja sen voi sisällyttää myös valtio-opin aineopintojen politiikan tutkimuksen linjaan 35 op, sivuaineopiskelijoille.