Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille.
Edeltävät opinnot: Johdatus yleiseen valtio-oppiin 5 op.

Valtio-opin perusopinnot

Opiskelija tuntee ja ymmärtää keskeisimmät policy-analyysin ja politiikkatoimien (policyjen) arvioinnin lähestymistavat ja kykenee suhtautumaan niihin kriittisesti. Opintojakso myös edistää opiskelijan kykyä kriittisesti eritellä valmistuneita policy-analyyseja ja politiikkatoimien arviointeja sekä muodostaa valmiuksia osallistua policy-analyysien ja politiikkatoimien arviointien laadintaan.

Opiskelija tuntee ja ymmärtää keskeisimmät policy-analyysin ja politiikkatoimien (policyjen) arvioinnin lähestymistavat ja kykenee suhtautumaan niihin kriittisesti. Opintojakso myös edistää opiskelijan kykyä kriittisesti eritellä valmistuneita policy-analyyseja ja politiikkatoimien arviointeja sekä muodostaa valmiuksia osallistua policy-analyysien ja politiikkatoimien arviointien laadintaan.

a) Kirjatentti tai
b) Kirjatentti + essee, joka korvaa osia tutkintovaatimuskirjallisuudesta

Yksi seuraavista policy-analyysia käsittelevistä teoksista:
Weimer & Vining (2010): Policy Analysis: Concepts and Practice. 5. painos. Pearson tai
Cairney
(2011): Understanding Public Policy: Theories and Issues. Houndmills: Palgrave.
Lisäksi arviointia koskeva perusteos:
Stufflebeam & Shinkfield (2007 tai 2011): Evaluation Theory, Models, and Applications. San Francisco: Wiley/Jossey-Bass.

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Kurssin Moodleympäristö avautuu 23.5.2017.

Kurssi suoritetaan joko kirjatentillä tai kirjatentillä ja esseellä (10-12 sivua), joka korvaa osia tutkintovaatimuskirjallisuudesta.
Jos kirjoitat esseen, se palautetaan kurssin Moodleympäristöön viimeistään 14 vuorokautta tenttiin osallistumisen jälkeen.

Tenttipäivät:
ke 21.6.2017 klo 16-19 (viimeinen esseen palautuspäivä 5.7.)
ma 31.7.2017 klo 16-19 (viimeinen esseen palautuspäivä 14.8.)
ma 11.9.2017 klo 17-20 (viimeinen esseen palautuspäivä 25.9.)

Verkkotentissä tentitään luentojen lisäksi kurssikirjallisuus.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy valtio-opin aineopintoihin, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja 35 op ja sen voi sisällyttää myös valtio-opin aineopintojen politiikan tutkimuksen linjaan 35 op, sivuaineopiskelijoille.