Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 18.11.2015
16:30 - 19:00
Ke 25.11.2015
16:30 - 18:00
To 26.11.2015
16:30 - 19:00
To 3.12.2015
16:30 - 18:00
Ti 8.12.2015
16:30 - 18:00
To 10.12.2015
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.


ILMOITTAUDU TÄSTÄ


Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille maailmanpolitiikasta kiinnostuneille.

Opiskelija perehtyy maailmanpolitiikan tutkimuksen tärkeimpiin teoriasuuntauksiin ja metodologisiin perusteisiin. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee maailmanpolitiikan tutkimuksen keskeiset kysymykset ja ongelmat ja teoreettiset lähestymistavat. Jaksossa opitaan erittelemään eri lähestymistapojen heikkouksia ja vahvuuksia. Lisäksi opitaan näkemään nämä lähestymistavat laajemmissa tieteenfilosofisissa kehyksissään.

Opetustilamuutoksia (päivitetty 21.10.15)

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin (sivuainetutkintovaatimukset) 25 op.

Kurssi, joka sisältää luento-opetusta, ryhmätyön ja vertaisarvioinnin sekä essee (2000 sanaa) ja kirjatentin.

Luennot:
18.11. klo 16.30 - 19.00 Johdanto ja realismi
25.11. klo 16.30 - 18.00 Liberalismi ja neoliberalismi (neoliberaali institutionalismi)
26.11. klo 16.30 - 19.00 Sosiaalinen konstruktivismi ja poststrukturalismi
03.12. klo 16.30 - 18.00 Kosmopolitanismi ja kansainvälinen etiikka
08.12. klo 16.30 - 18.00 Feminismi (VTM Hanna-Kaisa Hoppania)
10.12. klo 16.30 - 18.00 Palautekeskustelu ja esseiden ohjaus

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Vertaisarvioitu ryhmätyö
Poststrukturalismi sekä realismi, liberalismi ja sosiaalinen konstruktivismi (testataan empiirisesti)
Tehtävänanto annetaan 18.11.
Palautus 1.12.
Vertaisarvioiden palautus 8.12.

6 hengen ryhmät tuottavat 10.000 sanan pientutkielman. Jokainen ryhmä vertaisarvioi kaksi työtä.

Essee
Jokainen opiskelija kirjoittaa yhden esseeen (2.000 sanaa) – kysymykset ja ohjeet annetaan 26.11.
Essee palautetaan kurssin Moodle-ympäristöön 7.1.2016. mennessä.
Esseen aihepiiri on: Marxismi ja kriittiset teoriat

Tentti
Kysymyksiä luennoilta sekä Baylis, Smith & Owens-kirjasta
Tenttipäivät: ma 11.1.16 klo 17-20, ma 15.2.16 klo 17-20, ke 16.3.16 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 11.11.2015. Kirjaudu kurssille mahdollisimman nopeasti kurssisivujen avauduttua, jotta ehdit perehtyä annettuihin teksteihin ennen ensimmäistä luentokertaa.

Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Baylis J. & Smith S & Owens P (toim.): The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 5. tai 6. painos, Huom. Kirjaa tarvitaan koko kurssin ajan.

Lisäksi artikkeleita, jotka löytyvät kurssin Moodle-ympäristöstä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Tentti: 50%
Essee: 20%
Ryhmätyö: 30%

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin (25 op) sivuaineopiskelijoille.