Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opista ja maailmanpolitiikasta kiinnostuneille.

Kurssin yleisenä tavoitteena on oppia maailmanpolitiikan tutkimuksen tärkeimpien teoriasuuntausten ja metodologioiden peruslähtökohdat.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee maailmanpolitiikan tutkimuksen keskeiset kysymykset ja ongelmat ja teoreettiset lähestymistavat.
  • osaa arvioida lähestymistapojen heikkouksia ja vahvuuksia.
  • näkee nämä lähestymistavat laajemmissa tieteenfilosofisissa kehyksissään.

Verkkokurssi

Baylis J. & Smith S & Owens P (toim.): The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 5 tai 6. painos
ja muu materiaali, joka löytyy kurssin verkko-oppimisympäristöstä.

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs), Fabianinkatu 33.
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm#asiakaspalvelu

Verkkokurssi on erittäin intensiivinen ja vaativa aikataulultaan. Kurssi sisältää verkkoluentoja, joita kuunnellaan itsenäisesti kurssin kuluessa. Lisäksi kurssilla on muuta materiaalia, joka löytyy verkko-oppimisympäristö Moodlesta. Sivut avautuvat 24.5.2016

Kurssi suoritetaan:

1. Mitä maailmanpolitiikka on -keskustelu (24.5. - 5.6)
2. Tieteenfilosofinen teoria -keskustelu (24.5. - 5.6.)
3. Miten anarkia tulisi ymmärtää -keskustelu (6.6.-12.6.)
4. Ideatiiviset ja liberaalit maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset verkkokeskustelu (6.6.-12.6.)
5. Erioppiset teoriat ja Marxilaiset ja post-marxilaiset teoriasuuntaukset - teemaan liittyvä keskustelu (13.6.-19.6.)
6. Keskustelut 2 kpl (13.6.-23.6.)
a. Keskustelu artikkelista: Security and Emancipation.
b. Epistemologinen keskustelu: Voiko tiede muuttaa maailmanpolitiikkaa? -keskustelu
7. Globaalin poliittisen talouden teorioihin liittyvä verkkokeskustelu (20.6.- 27.6.)
8. Rauhan ja konfliktin teoriat -essee (20.6.-30.6.)

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin 25 op, sivuaineopiskelijoille.