Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 8.11.2016
16:30 - 18:00
Ti 22.11.2016
16:30 - 18:00
To 8.12.2016
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Helsingin evankelinen opisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Helsingin evankelisen opiston omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opista ja erityisesti maailmanpolitiikasta kiinnostuneille.

Opiskelija perehtyy maailmanpolitiikan tutkimuksen tärkeimpiin teoriasuuntauksiin ja metodologisiin perusteisiin. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee maailmanpolitiikan tutkimuksen keskeiset kysymykset ja ongelmat ja teoreettiset lähestymistavat. Jaksossa opitaan erittelemään eri lähestymistapojen heikkouksia ja vahvuuksia. Lisäksi opitaan näkemään nämä lähestymistavat laajemmissa tieteenfilosofisissa kehyksissään.

Opiskelija perehtyy maailmanpolitiikan tutkimuksen tärkeimpiin teoriasuuntauksiin ja metodologisiin perusteisiin. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee maailmanpolitiikan tutkimuksen keskeiset kysymykset ja ongelmat ja teoreettiset lähestymistavat. Jaksossa opitaan erittelemään eri lähestymistapojen heikkouksia ja vahvuuksia. Lisäksi opitaan näkemään nämä lähestymistavat laajemmissa tieteenfilosofisissa kehyksissään. Kurssilla kiinnitetään huomiota myös akateemiseen lähdeviittaustekniikkaan.

Kurssi

Baylis J. & Smith S & Owens P (toim.): The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 6. painos. Huom. kirjaa tarvitaan koko kurssin ajan.

Lisäksi opettajan erikseen määrittelemä oheismateriaali, joka esitellään tarkemmin avausluennolla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Essee 40% (arviointi: 0-5)
Verkkotentti 60 % (arviointi: 0-5)

Kurssi, joka sisältää luento-opetusta 6 tuntia, verkkoluentoja 6 tuntia sekä esseen (8-10 sivua) ja kirjatentin, joka suoritetaan verkossa. Lähiluennoille osallistuminen on välttämätöntä.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 8.11.2016.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Lähiluennot: tiistaisin 8.11. ja 22.11.16 ja torstaina 8.12.2016 klo 16.30 - 18
Verkkoluennot kuunnellaan tallenteina omatoimisesti ja opettajan ohjeiden mukaan.

Essee palautetaan kurssin Moodle-ympäristöön 9.1.2017 mennessä.

Esseenn arvostelussa kiinnitetään huomiota lähdeaineiston käyttöön sekä analyysin tasoon (erilaiset näkökulmat ja niiden relevanttius esitettyihin kysymyksiin). Hyvin pohditussa työssä ei ole pelkästään tyydytty peilaamaan tutkimuskysymyksiä, vaan kirjoittaja on osoittanut myös kykyä itsenäiseen ajatteluun. Arvosteluun vaikuttaa myös lähdeviittausten huolellinen käyttö: tekstin kappaleissa tulee selkeästi ilmetä, mitä lähteitä ja sivunumeroita on käytetty.

Verkkotentit:

ke 11.1.2017 klo 17-20
ma 13.2.2017 klo 17-20
ke 15.3.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Opiskelun käytännönohjeita

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Helsingin evankelisen opiston sivuilta.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin.