Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 7.8.2017
16:30 - 19:00
Ke 9.8.2017
16:30 - 19:00
Ma 14.8.2017
16:30 - 19:00
Ke 16.8.2017
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja. Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opista ja maailmanpolitiikasta kiinnostuneille.

Opiskelija perehtyy maailmanpolitiikan tutkimuksen tärkeimpiin teoriasuuntauksiin ja metodologisiin perusteisiin. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee maailmanpolitiikan tutkimuksen keskeiset kysymykset ja ongelmat ja teoreettiset lähestymistavat. Jaksossa opitaan erittelemään eri lähestymistapojen heikkouksia ja vahvuuksia. Lisäksi opitaan näkemään nämä lähestymistavat laajemmissa tieteenfilosofisissa kehyksissään.

Opiskelija perehtyy maailmanpolitiikan tutkimuksen tärkeimpiin teoriasuuntauksiin ja metodologisiin perusteisiin. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee maailmanpolitiikan tutkimuksen keskeiset kysymykset ja ongelmat ja teoreettiset lähestymistavat. Jaksossa opitaan erittelemään eri lähestymistapojen heikkouksia ja vahvuuksia. Lisäksi opitaan näkemään nämä lähestymistavat laajemmissa tieteenfilosofisissa kehyksissään. Kurssilla kiinnitetään huomiota myös akateemiseen lähdeviittaustekniikkaan.

Kurssi

Baylis J. & Smith S & Owens P (toim.): The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 5, 6 tai 7. painos. Huom. kirjaa tarvitaan koko kurssin ajan.

Lisäksi opettajan erikseen määrittelemä oheismateriaali, joka esitellään tarkemmin avausluennolla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Essee 40% (arviointi: 0-5)
Verkkotentti 60 % (arviointi: 0-5)

Kurssi, joka sisältää luento-opetusta 12 tuntia, verkkoluentoja 6 tuntia sekä esseen (8-10 sivua) ja kirjatentin, joka suoritetaan verkossa. Lähiluennoille osallistuminen on välttämätöntä.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 3.8.2017.

Lähiluennot: ma ja ke 7.8.-16.8. klo 16.30 - 19.
Verkkoluennot kuunnellaan tallenteina omatoimisesti ja opettajan ohjeiden mukaan.

Essee palautetaan kurssin Moodle-ympäristöön 30.8. mennessä, ennen osallistumista verkkotenttiin.

Esseen arvostelussa kiinnitetään huomiota lähdeaineiston käyttöön sekä analyysin tasoon (erilaiset näkökulmat ja niiden relevanttius esitettyihin kysymyksiin). Hyvin pohditussa työssä ei ole pelkästään tyydytty peilaamaan tutkimuskysymyksiä, vaan kirjoittaja on osoittanut myös kykyä itsenäiseen ajatteluun. Arvosteluun vaikuttaa myös lähdeviittausten huolellinen käyttö: tekstin kappaleissa tulee selkeästi ilmetä, mitä lähteitä ja sivunumeroita on käytetty.

Verkkotentit:

ke 30.8.2017 klo 17-20
ke 27.9.2017 klo 17-20
ke 25.10.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin.