Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 10.00. Kurssille voi ilmoittautua 2.9.2016 asti.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot vertailevasta tutkimuksesta politiikan tutkimuksen metodologisena lähestymistapana. Hän tuntee myös erilaisten poliittisten järjestelmien rakenteiden, toimintatapojen ja kulttuurien välisten erojen merkityksen käytännön politiikalle. Hän osaa soveltaa oppimiaan teoreettisia ja metodologisia näkökulmia ajankohtaisten poliittisten ongelmien tarkasteluun.

Essee (6-9 sivua) + verkkotentti

1. Hague Rod and Harrop Martin: Comparative Government and Politics. An Introduction (9. painos), joka suoritetaan verkkotentissä

sekä

2. Jones Erik, Heywood Paul M., Rhodes Martin, Sedelmeier Ulrich (toim.): Developments in European Politics 2., jonka pohjalta kirjoitetaan essee.

sekä muu opettajan määrittelemä materiaali, joka löytyy kurssin Moodlesta.

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.
Opintojakson arvosana muodostuu esseestä (painoarvo 60%) sekä verkkotentistä (painoarvo 40%).

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs), Fabianinkatu 33.
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm#asiakaspalvelu

Non-stop -verkkokurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 10.5.2016. Kurssille voi ilmoittautua 2.9.2016 asti.

Esseen ohjeistus löytyy Moodlesta. Essee palautetaan kurssiympäristöön ennen osallistumista verkkotenttiin.

Verkkotenttipäivät:
ma 13.6.2016 klo 17-20
ma 1.8.2016 klo 17-20
ma 12.9.2016 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin 25 op, sivuaineopiskelijoille.