Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta.

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Työväen Akatemia

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Työväen Akatemian sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot vertailevasta tutkimuksesta politiikan tutkimuksen metodologisena lähestymistapana. Hän tuntee myös erilaisten poliittisten järjestelmien rakenteiden, toimintatapojen ja kulttuurien välisten erojen merkityksen käytännön politiikalle. Hän osaa soveltaa oppimiaan teoreettisia ja metodologisia näkökulmia ajankohtaisten poliittisten ongelmien tarkasteluun.

Essee (6-9 sivua) + verkkotentti

1. Hague Rod and Harrop Martin: Comparative Government and Politics. An Introduction (9. painos), joka suoritetaan verkkotentissä

sekä

2. Jones Erik, Heywood Paul M., Rhodes Martin, Sedelmeier Ulrich (toim.): Developments in European Politics 2., jonka pohjalta kirjoitetaan essee.

sekä muu opettajan määrittelemä materiaali, joka löytyy kurssin Moodlesta.

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.
Opintojakson arvosana muodostuu esseestä (painoarvo 60%) sekä verkkotentistä (painoarvo 40%).

Non-stop -verkkokurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 4.10.2016. Kurssille voi ilmoittautua 30.4.2017 asti.

Esseen ohjeistus löytyy Moodlesta. Essee palautetaan kurssiympäristöön ennen osallistumista verkkotenttiin.

Verkkotenttipäivät:
ke 26.10.2016 klo 17-20
ke 30.11.2016 klo 17-20
ke 1.2.2017 klo 17-20
ma 20.3.2017 klo 17-20
ke 10.5.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Työväen Akatemian sivuilta.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin 25 op, sivuaineopiskelijoille.