Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot vertailevasta tutkimuksesta politiikan tutkimuksen metodologisena lähestymistapana. Hän tuntee myös erilaisten poliittisten järjestelmien rakenteiden, toimintatapojen ja kulttuurien välisten erojen merkityksen käytännön politiikalle. Hän osaa soveltaa oppimiaan teoreettisia ja metodologisia näkökulmia ajankohtaisten poliittisten ongelmien tarkasteluun.

Essee (6-9 sivua) + verkkotentti

1. Hague Rod and Harrop Martin: Comparative Government and Politics. An Introduction (9. painos), joka suoritetaan verkkotentissä

sekä

2. Jones Erik, Heywood Paul M., Rhodes Martin, Sedelmeier Ulrich (toim.): Developments in European Politics 2., jonka pohjalta kirjoitetaan essee.

sekä muu opettajan määrittelemä materiaali, joka löytyy kurssin Moodlesta.

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.
Opintojakson arvosana muodostuu esseestä (painoarvo 60%) sekä verkkotentistä (painoarvo 40%).

Non-stop -verkkokurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 11.5.2017. Kurssille voi ilmoittautua 31.8.2017 asti.

Esseen ohjeistus löytyy Moodlesta. Essee palautetaan kurssiympäristöön ennen osallistumista verkkotenttiin.

Verkkotenttipäivät:
ke 7.6.2017 klo 17-20
ma 31.7.2017 klo 17-20
ke 13.9.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin 25 op, sivuaineopiskelijoille.