Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 4.6.2015
16:30 - 19:45
To 11.6.2015
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna (maksujen lisätiedot). Ilmoittautuminen on sitova (ilmoittautumis- ja maksuehdot). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta).

Kuvaus

Valtio-opin perusopinnot 25 op (politiikan tutkimuksen linja)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset politiikan tutkimuksen teoreettiset lähestymistavat ja osaa soveltaa niitä erilaisten yhteiskunnallisten kysymysten analyysissä. Kurssin painopiste on empiirisessä politiikan tutkimuksessa, mutta opetuksessa käsitellään myös politiikan filosofian kysymyksiä ja niiden merkitystä sekä poliittisessa toiminnassa että politiikan tieteellisessä tutkimuksessa. Opintojakson aikana opiskelija hankkii myöhemmissä opinnoissa tarvittavia kirjoitus- ja argumentaatiotaitoja sekä kehittää valmiuksia hyödyntää politiikan tutkimuksen teorioita mm. tutkielman kysymyksenasettelussa.

 

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 4.6.2015.

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita, mm. Moodle-oppimisympäristöä.

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset politiikan tutkimuksen teoreettiset lähestymistavat ja osaa soveltaa niitä erilaisten yhteiskunnallisten kysymysten analyysissä. Kurssin painopiste on empiirisessä politiikan tutkimuksessa, mutta opetuksessa käsitellään myös politiikan filosofian kysymyksiä ja niiden merkitystä sekä poliittisessa toiminnassa että politiikan tieteellisessä tutkimuksessa. Opintojakson aikana opiskelija hankkii myöhemmissä opinnoissa tarvittavia kirjoitus- ja argumentaatiotaitoja sekä kehittää valmiuksia hyödyntää politiikan tutkimuksen teorioita mm. tutkielman kysymyksenasettelussa.

 

Luennot 8 tuntia + 2 kpl verkkokeskusteluja + essee (5-7s.) + verkkotentti
Luennot: torstaisin 4.6. ja 11.6.15 klo 16.30-19.45

Opetusajat ja -paikat näet tämän sivun alareunassa.

 
Verkkokeskustelut: 1 keskustelu alkaa heti ensimmäisen luennon jälkeen ja kestää 14.6. asti. Toinen keskustelu alkaa 15.6. ja päättyy 28.6. Essee palautetaan moodleen viimeistään ma 27.7. tarkemmat tiedot Moodlessa.

Kurssi suoritetaan kuuntelemalla luennot (tai luentotallenteet), osallistumalla verkkokeskusteluihin, joihin myöhemmin ilmoittautuneet voivat osallistua vaikka varsinainen keskusteluaika olisikin päättynyt. Kurssilla kirjoitetaan 5-7 sivun pituinen essee, jonka lähdeteoksina käytetään kirjallisuudesta Monroe Kristen Renwick (ed.): Contemporary Empirical Political Theory ja  Parsons Craig: How to Map Arguments in Political Science -teoksia sekä muuta materiaalia, joka löytyy Moodlesta tai opiskelija voi itse etsiä lähteitä.

Verkkotentissä tentitään ainoastaan Marsh David & Stoker Gerry (eds.): Theory and Methods in Political Science (3. painos).

Luennot tallennetaan ja kurssille voi osallistua 29.6. asti kuuntelemalla tallenteet ja osallistumalla keskusteluihin. Keskustelut arvioidaan vasta ensimmäisen verkkotentin jälkeen. Suosituksena kuitenkin on osallistuminen luennoille ja eteneminen yllämainituissa aikatauluissa.

 

Verkkotentit: ke 29.7. klo 16-19, ke 26.8. klo 17-20, ma 28.9. klo 17-20.

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Tutustu tenttiohjeisiin

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelussa.

· Marsh David & Stoker Gerry (eds.): Theory and Methods in Political Science (3. painos)
· Monroe Kristen Renwick (ed.): Contemporary Empirical Political Theory
· Parsons Craig: How to Map Arguments in Political Science.

 

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ke 15.4.15 klo 10.

Ilmoittautuminen on sitova. Kirjatenttinä suoritettavaan jaksoon ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan kirjallisuus sekä valitaan tenttipäivä. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

 

Ilmoittautuminen opintojaksolle

 

 

Opettaja: YTT Jarmo Rinne

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen yhteydenottolomake

Opintojakso sisältyy valtio-opin aineopintojen 35 op, politiikan tutkimuksen linja.