Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa ti 17.11.2015 klo 10.00

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua 1.3. klo 23:59 saakka. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Voit ilmoittautua joko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille (katso kokonaisuuden opinto-ohjelma).

Kuvaus

Opintojakso sopii valtio-opista ja politiikasta kiinnostuneille.

Edeltävät opinnot: Valtio-opin perusopinnot

Valtio-opin perusopinnot 25 op (politiikan tutkimuksen linja)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset politiikan tutkimuksen teoreettiset lähestymistavat ja osaa soveltaa niitä erilaisten yhteiskunnallisten kysymysten analyysissä. Kurssin painopiste on empiirisessä politiikan tutkimuksessa, mutta opetuksessa käsitellään myös politiikan filosofian kysymyksiä ja niiden merkitystä sekä poliittisessa toiminnassa että politiikan tieteellisessä tutkimuksessa. Opintojakson aikana opiskelija hankkii myöhemmissä opinnoissa tarvittavia kirjoitus- ja argumentaatiotaitoja sekä kehittää valmiuksia hyödyntää politiikan tutkimuksen teorioita mm. tutkielman kysymyksenasettelussa.

Opintojakso sisältyy pakollisena valtio-opin aineopintoihin 35 op, politiikan tutkimuksen linja.

Verkkokurssi, joka sisältää luentotallenteita, tiivistelmän luennoista, esseen (5-7 sivua) ja verkkotentin. Huom. suoritustapa on muuttunut, verkkokeskusteluja ei aiemmin ilmoitetusta poiketen ole tällä kurssilla, vaan luentotallenteista kirjoitetaan tiivistelmä, joka ohjeistetaan Moodlessa.

Kurssisivut alkaa 23.2., jolloin opiskelijat alkavat kuunnella luentoja ja kirjoittaa luentoihin liittyvää tiivistelmää.

Essee palautetaan kurssiympäristöön 3.5. mennessä.

Verkkotentit: ma 9.5.16 klo 17-20 tai ma 16.5.16 klo 17-20
Uusintatentti: ma 13.6.16 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat ti 23.2.2016. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Marsh David & Stoker Gerry (eds.): Theory and Methods in Political Science (3. painos)
Parsons Craig: How to Map Arguments in Political Science.
Sekä kurssilla ilmoitettava lisäkirjallisuus.

Asteikolla 0-5.
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Kokonaisarvosanan määräytymiseen vaikuttaa:

Essee 50%
Verkkotentti 25%
Luentoihin liittyvä tiivistelmä 25%

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä WebOodissa 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä tai Omat sivut-palvelussa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso sisältyy valtio-opin aineopintoihin 35 op (politiikan tutkimuksen linja) sivuaineopiskelijoille.