Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?


Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille.
Edeltävät opinnot: Johdatus yleiseen valtio-oppiin 5 op

Valtio-opin perusopinnot 25 op (politiikan tutkimuksen linja)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset politiikan tutkimuksen teoreettiset lähestymistavat ja osaa soveltaa niitä erilaisten yhteiskunnallisten kysymysten analyysissä. Kurssin painopiste on empiirisessä politiikan tutkimuksessa, mutta opetuksessa käsitellään myös politiikan filosofian kysymyksiä ja niiden merkitystä sekä poliittisessa toiminnassa että politiikan tieteellisessä tutkimuksessa. Opintojakson aikana opiskelija hankkii myöhemmissä opinnoissa tarvittavia kirjoitus- ja argumentaatiotaitoja sekä kehittää valmiuksia hyödyntää politiikan tutkimuksen teorioita mm. tutkielman kysymyksenasettelussa.

Verkkokurssi

Marsh David & Stoker Gerry (eds.): Theory and Methods in Political Science (3. painos)
Parsons Craig: How to Map Arguments in Political Science.

Parsonsin teosta hyödynnetään esseen kirjoittamisessa ja muuta myöhemmin lisämateriaalia. Marsh & Stoker (eds.) Theory and Methods in Political Science (3. painos) tentitään verkkotentissä.

1. Luentoihin liittyvä tiivistelmä vaikuttaa kokonaisarvosanaan 25%. Tiivistelmä arvioidaan asteikolla: 0-5.
2. Essee: arvosana: 0-5, osuus 50 % kokonaisarvosanasta
3. Verkkotentti: arvosana 0-5, osuus 25 % kokonaisarvosanasta
4. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu yllä mainitulla tavalla ja arvioidaan asteikolla 0-5.
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs), Fabianinkatu 33.
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm#asiakaspalvelu

Non-stop verkkokurssi, joka opiskellaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Sivut avautuvat: 17.5. Kurssille voi ilmoittautua 9.9.2016 asti.

Kurssi suoritetaan seuraavasti:

1. Luentotallenteiden kuuntelu (2 kpl)
2. Luentoihin liittyvä tiivistelmä
3. Essee (5-7 sivua)
4. Verkkotentti

Essee ja luentoihin liittyvä tiivistelmä palautetaan Moodleen ennen osallistumista verkkotenttiin.

Verkkotentit:
ma 13.6.2016 klo 17-20
ma 25.7.2016 klo 17-20
ma 19.9.2016 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso sisältyy valtio-opin aineopintoihin, politiikan tutkimuksen linja 35 op, sivuaineopiskelijoille.