Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille.
Edeltävät opinnot: Johdatus yleiseen valtio-oppiin 5 op

Valtio-opin perusopinnot 25 op (politiikan tutkimuksen linja)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset politiikan tutkimuksen teoreettiset lähestymistavat ja osaa soveltaa niitä erilaisten yhteiskunnallisten kysymysten analyysissä. Kurssin painopiste on empiirisessä politiikan tutkimuksessa, mutta opetuksessa käsitellään myös politiikan filosofian kysymyksiä ja niiden merkitystä sekä poliittisessa toiminnassa että politiikan tieteellisessä tutkimuksessa. Opintojakson aikana opiskelija hankkii myöhemmissä opinnoissa tarvittavia kirjoitus- ja argumentaatiotaitoja sekä kehittää valmiuksia hyödyntää politiikan tutkimuksen teorioita mm. tutkielman kysymyksenasettelussa.

Verkkokurssi

Marsh David & Stoker Gerry (eds.): Theory and Methods in Political Science (3. painos)
Parsons Craig: How to Map Arguments in Political Science.

Parsonsin teosta hyödynnetään esseen kirjoittamisessa ja muuta myöhemmin lisämateriaalia. Marsh & Stoker (eds.) Theory and Methods in Political Science (3. painos) tentitään verkkotentissä.

1. Luentoihin liittyvä tiivistelmä vaikuttaa kokonaisarvosanaan 25%. Tiivistelmä arvioidaan asteikolla: 0-5.
2. Essee: arvosana: 0-5, osuus 50 % kokonaisarvosanasta
3. Verkkotentti: arvosana 0-5, osuus 25 % kokonaisarvosanasta
4. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu yllä mainitulla tavalla ja arvioidaan asteikolla 0-5.
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Non-stop verkkokurssi, joka opiskellaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Sivut avautuvat: 16.5.2017. Kursille voi ilmoittautua 30.8.2017 asti.

Kurssi suoritetaan seuraavasti:

1. Luentotallenteiden kuuntelu (2 kpl)
2. Luentoihin liittyvä tiivistelmä
3. Essee (5-7 sivua)
4. Verkkotentti

Essee ja luentoihin liittyvä tiivistelmä palautetaan Moodleen ennen osallistumista verkkotenttiin.

Verkkotentit:
ma 19.6.2017 klo 17-20
ke 2.8.2017 klo 17-20
ke 20.9.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy valtio-opin aineopintoihin, politiikan tutkimuksen linja 35 op, sivuaineopiskelijoille.