Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 20.5.2015
16:30 - 19:00
Ma 25.5.2015
16:30 - 18:00
Ke 27.5.2015
16:30 - 19:00
Ma 1.6.2015
16:30 - 19:45
Ke 3.6.2015
16:30 - 19:00
Ma 8.6.2015
16:30 - 19:00
Ke 10.6.2015
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna (maksujen lisätiedot). Ilmoittautuminen on sitova (ilmoittautumis- ja maksuehdot). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta).

Kuvaus

Valtio-opin perusopinnot 25 op (politiikan tutkimuksen linja)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansalaisten poliittiseen osallistumiseen liittyvät keskeiset lähestymistavat ja tärkeimmät tutkimustulokset. Poliittisen osallistumisen osalta jaksossa keskitytään äänestämisen lisäksi myös laajemmin muihin osallistuminen muotoihin. Sisältöalueina ovat muun muassa äänestämiseen liittyvät lähestymistavat, kansalaisten politiikkaan kohdistamat arvot, asenteet ja mielipiteet sekä verkon kautta tapahtuva osallistuminen (mm. sosiaalinen media, kampanjointi verkossa, sähköinen äänestäminen). Oppimistavoitteina on poliittisen toiminnan ja sen tutkimuksen yleistuntemus sekä eri toimintatapojen ja kansalaismielipiteen erityispiirteiden ymmärrys.

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 20.5.2015.

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä pääset käyttämään Moodle-oppimisympäristöä ja muita palveluita.

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Populismi, politiikka ja media -kurssi:

Kurssilla lähestytään populismia mediatutkimuksen, politiikan tutkimuksen ja sosiaalipsykologian tutkimuksen näkökulmista. Opiskelija tutustuu keskeisiin populismiteorioihin ja -käsitteisiin sekä oppii soveltamaan näitä teemoja mediatekstien analysointiin. Kurssilla opiskelijat pohtivat median ja vallankäyttäjien sekä median ja kansan välistä suhdetta sekä tutustuvat Euroopan ja Latinalaisen Amerikan tarjoamien esimerkkien kautta muutamaan populismisuuntaukseen.

Ohjelma:
ke 20.5. klo 16.30–19.00 Mitä populismi on?
ma 25.5. klo 16.30–18.00 Keskeiset käsitteet
ke 27.5. klo 16.30–18.00 Populism and democracy in Western Europe (luento englanniksi). Vieraileva luennoitsija M.A. Halil Gürhanli
klo 18.00-19.00 Populismi keskuudessamme
ma 1.6. klo 16.30–19.45 Populismin erityispiirteitä 
Media ja populismi Suomessa ja Pohjoismaissa. Vieraileva luennoitsija YTT, dos., akatemiatutkija Juha Herkman
Poliitikkojen blogit Suomessa ja Ruotsissa. Vieraileva luennoitsija VTM Katarina Pettersson
ke 3.6. klo 16.30–19.00 Populismi keskuudessamme ja ryhmätyö
ma 8.6. klo 16.30–19.00 Ryhmätyön viimeistely ja esittely
ke 10.6. klo 16.30–19.00 Median toiminta populismissa ja yhteenvetoa

Populismi, politiikka ja media -kurssin luennot 21 t + ryhmätyö + kotitentti, jossa tentitään luennot sekä valtio-opin kirjatentti 3 op
Kurssi korvaa Dalton Russell: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies

Ryhmätyöt edellyttävät aktiivista osallistumista opetukseen.

 

Luennot: ma ja ke 20.5.–10.6.15 klo 16.30–19.00, paitsi ma 25.5. klo 16.30–18.00 ja ma 1.6. klo 16.30–19.45

Opetuspaikat näet tämän sivun alareunassa.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia. Tarkista opetuspaikka ja sijainti opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Näet sijainnin myös sivun alareunan opetuspaikkalinkistä. Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.


Kotitentti Moodlessa:

1. tenttikerta: alkaa ke 24.6. klo 9.00, palautus pe 26.6.2015 klo 9.00 mennessä.
Uusintatentti: alkaa ke 12.8. klo 9.00, palautus pe 14.8.2015 klo 9.00 mennessä.

Kirjatenttipäivät: ke 12.8.15 klo 16-19, ke 23.9.15 klo 17-20, ma 26.10.15 klo 17-20.

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelussa.

Tutustu tenttiohjeisiin.

Kirjatentin kirjallisuus: Kirjallisuus (kolme kirjaa seuraavista, kurssi korvaa Dalton Russell -kirjan):
· Evans Jocelyn : Voters & Voting. An Introduction
· Dalton Russell: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies
· Kersting Norbert (toim.): Electronic Democracy
· Bengtsson Åsa: Politiskt deltagande

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kaikki osasuoritukset (kotitentti, ryhmätyö ja kirjatentti) on suoritettava hyväksytysti. 

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella).

Ilmoittautuminen alkaa ke 15.4.15 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.


Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettajat: VTM Virpi Salojärvi (Populismi, politiikka ja media -kurssi) ja yliopistonlehtori, VTL Kari Paakkunainen (kirjatentti)

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opintosihteeriin ja koulutussuunnittelijaan voit olla yhteydessä lomakkeella.

Opintojakso sisältyy valtio-opin aineopintoihin 35 op (politiikan tutkimuksen linja) sivuaineopiskelijoille.