Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdot). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta. Kurssille voi ilmoittautua 21.8.2015 asti.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opista ja Talouspolitiikan klassikoista kiinnostuneille.

Valtio-opin perusopinnot 25 op

Talouspolitiikan modernit klassikot -verkkokurssi:
Aikamme talouden merkitystä ja talouspolitiikkaa ankkuroivat teoriat ja argumentit, markkinaessentialismi, globaalit finanssikriisit ja riskit edellyttävät tutkimukseen ja opetukseen modernin klassisia jäsennyksiä, näiden ristiriitojen ja yhteiskuntatalouden murrosten (historiallista) itseymmärrystä. Talouspolitiikan modernit klassikot -luentosarjan tavoitteena on yhdistää eri tiedekuntien ja oppiaineiden näkökulmia ja luoda niiden välille keskusteluyhteyksiä modernin talouden perusteiden, historian ja yhteiskunnan välisistä suhteista.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa. Sivut avautuvat: 4.8.2015. Lisätietoa verkko-opiskelusta .

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Muissa yliopistoissa koti- tai ulkomailla suoritettuja politiikan tutkimuksen aineopintoja 5-15 op. 

 

 

Talouspolitiikan modernit klassikot -verkkokurssi 5 op: luentotallenteet + kaksi (2) harjoitustehtävää, joihin sisältyy verkkokeskustelu + temaattinen luentopäiväkirja


Luentotallenteet:

Saastamoinen, Kari, prof.: Adam Smith ja näkymätön käsi

Sauramo, Pekka, Dos.: Marx ja poliittisen taloustieteen kritiikin ajankohtaisuus

Ollikainen, Markku, prof.: Malthus-Ricardo-Mill: kasvun rajat

Vartiainen, Juhana, ylijohtaja: Hayek, hajanainen informaatio ja epäluulo päättäjien insinööritaitoa kohtaan

Haaparanta, Pertti, prof.: ”Friedman meets Tobin” – raha- ja talousteorian aikalaisinnovaatioista ja valinkauhoista

Pekkarinen, Jukka, dos., talouspolitiikan koordinaattori ja ylijohtaja: Keynes ja puuttuminen globaaliin talouden kaaokseen?

Holappa, Lauri, tutkija : Keynes, talouspolitiikan keksiminen ja sen rajat

Laurila, Hannu, prof.:  Talouden Zombit ja Minotaurokset: miksi Keynes on pidetty viime aikoina paitsiossa?

Kettunen, Pauli, prof.: Gunnar Myrdal ja hyvinvoinnin talouspolitiikka kansallisvaltiossa ja maailmalla?

Tuomala, Matti, prof.: Oikeudenmukaisuus ja julkinen valta: Rawls  ja Sen

Heiskala, Risto, prof.: Karl Polanyin talousteorian perintö

Gronow, Jukka, prof.: Max Weberin talous ja politiikka

Suoniemi, Ilpo, tutkimuskoordinaattori: Thomas Piketty ja Pääoman Comeback

Kurssisivut avautuvat ti 4.8.15.
1. tehtävän palautus: 23.8.15. Tehtävään sisältyvä verkkokeskustelu: 24.8.-6.9.15.
2. tehtävän palautus: 6.9.15. Tehtävään sisältyvä verkkokeskustelu: 7.9.-20.9.15.

Temaattisen luentopäiväkirjan palautus: 13.9.15 tai 4.10.15.

Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa. Sivut avautuvat: ti 4.8.15.
Lisätietoa verkko-opiskelusta.

Oppimateriaali koostuu luentotallenteista ja artikkeleista, jotka löytyvät oppimisympäristö Moodlesta. Mahdollinen lisä/oheiskirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin Moodlessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ti 2.6.2015 klo 10:00.

Ilmoittautuminen on sitova. Kurssille voi ilmoittautua 21.8.2015 asti., mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: Yliopisto-opettaja, VTL Kari Paakkunainen

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Opintojakso sisältyy Valtio-opin aineopintoihin 35 op, politiikan tutkimuksen linja (sivuaineopiskelijoille).