Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 28.1.2016
16:15 - 19:30
To 4.2.2016
16:15 - 19:30
To 11.2.2016
16:15 - 19:30
To 18.2.2016
16:15 - 19:30
To 25.2.2016
16:15 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa ti 17.11.2015 klo 10.00

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso sopii valtio-opista ja viestinnästä kiinnostuneille.

Valtio-opin perusopinnot 25 op

Jakso koostuu Media ja demokratia -luentosarjasta, jossa keskitytään ajankohtaisesti viestinnän eri organisaatioiden (median, julkisuuden, journalismin, poliittisen viestinnän, organisaatioviestinnän, mainonnan ym.) näkökulmista demokraattisen yhteiskunnan toimintaan. Kurssilla on vierailevia luennoitsijoita ja tehdään ryhmätöitä
eduskuntavaalien viestintään liittyen.

Opintojakson voi sisällyttää Valtio-opin aineopintojen, Politiikan tutkimuksen linjan kohtaan: Muut Politiikan tutkimuksen linjan opinnot (5-15 op). Opintojakso kuuluu myös viestinnän perusopintoihin.

Edeltävät opinnot: Suosituksena Johdatus yleiseen valtio-oppiin tai Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Media ja demokratia -luentosarja 20 t + ryhmätyöt + kotitentti

Kurssilla opiskelijat tekevät ryhmätöitä puolueiden ja median vaalistrategioista tapaustutkimuksina. Luennot suoritetaan ryhmätöillä. Ne edellyttävät aktiivista osallistumista luennoille ja analyysitöiden tekemistä eduskuntavaaleista.

Kotitentti:

1. tenttimahdollisuus: tehtävänanto avautuu Moodlessa 15.3.2016 klo 12, tentin palautus viimeistään 18.3.2016 klo 12.00.
2. tenttimahdollisuus: tehtävänanto avautuu Moodlessa 19.4.2016 klo 12, tentin palautus viimeistään 22.4.2016 klo 12.00.

Opintomaksuun sisältyy kaksi tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 28.1.2015.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kantolan toimittama teos + yksi valinnainen teos alla olevalta listalta:

Kantola, A. (toim.) (2011) Hetken hallitsijat. Julkinen elämä notkeassa yhteiskunnassa. Gaudeamus.

Valinnaiset (valitaan yksi):
Aula P & Heinonen J (2011): M2 – maineen uusi aalto. Talentum.
Huhtala H & Hakala S (2009): Kriisi ja viestintä - Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus, 2. painos.
Malmelin N & Villi M (2015): Mediajohtaminen – näkökulmia media-alaan. Helsinki: Gaudeamus.
Väliverronen E (toim.): Journalismi murroksessa.
Suominen J & al (2013): Sosiaalisen median lyhyt historia. Gaudeamus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso sisältyy Valtio-opin aineopintoihin, politiikan tutkimuksen linja 35 op.