Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille Talouspolitiikan klassikoista kiinnostuneille.

Valtio-opin perusopinnot 25 op

Talouspolitiikan modernit klassikot -verkkokurssi:
Aikamme talouden merkitystä ja talouspolitiikkaa ankkuroivat teoriat ja argumentit, markkinaessentialismi, globaalit finanssikriisit ja riskit edellyttävät tutkimukseen ja opetukseen modernin klassisia jäsennyksiä, näiden ristiriitojen ja yhteiskuntatalouden murrosten (historiallista) itseymmärrystä. Talouspolitiikan modernit klassikot -luentosarjan tavoitteena on yhdistää eri tiedekuntien ja oppiaineiden näkökulmia ja luoda niiden välille keskusteluyhteyksiä modernin talouden perusteiden, historian ja yhteiskunnan välisistä suhteista.

Luentotallenteet:

Saastamoinen, Kari, prof.: Adam Smith ja näkymätön käsi
Sauramo, Pekka, Dos.: Marx ja poliittisen taloustieteen kritiikin ajankohtaisuus
Ollikainen, Markku, prof.: Malthus-Ricardo-Mill: kasvun rajat
Vartiainen, Juhana, ylijohtaja: Hayek, hajanainen informaatio ja epäluulo päättäjien insinööritaitoa kohtaan
Haaparanta, Pertti, prof.: ”Friedman meets Tobin” – raha- ja talousteorian aikalaisinnovaatioista ja valinkauhoista
Pekkarinen, Jukka, dos., talouspolitiikan koordinaattori ja ylijohtaja: Keynes ja puuttuminen globaaliin talouden kaaokseen?
Holappa, Lauri, tutkija : Keynes, talouspolitiikan keksiminen ja sen rajat
Laurila, Hannu, prof.: Talouden Zombit ja Minotaurokset: miksi Keynes on pidetty viime aikoina paitsiossa?
Kettunen, Pauli, prof.: Gunnar Myrdal ja hyvinvoinnin talouspolitiikka kansallisvaltiossa ja maailmalla?
Tuomala, Matti, prof.: Oikeudenmukaisuus ja julkinen valta: Rawls ja Sen
Heiskala, Risto, prof.: Karl Polanyin talousteorian perintö
Gronow, Jukka, prof.: Max Weberin talous ja politiikka
Suoniemi, Ilpo, tutkimuskoordinaattori: Thomas Piketty ja Pääoman Comeback

Luentotallenteet + kaksi (2) harjoitustehtävää, joihin sisältyy verkkokeskustelu + temaattinen luentopäiväkirja (10-15 sivua).

Kurssimateriaali löytyy kurssin Moodleympäristöstä.

0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs), Fabianinkatu 33.
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm#asiakaspalvelu

Kurssisivut Moodlessa avautuvat keskiviikkona 11.5.2016.
Kurssilla kuunnellaan itsenäisesti luentotallenteet ja tutustutaan annettuun materiaaliin.
Tehtävät on aikataulutettu

1. tehtävän palautus: 1.6.16. Tehtävään sisältyvä verkkokeskustelu: 2.6.-15.6.16.
2. tehtävän palautus: 22.6.16. Tehtävään sisältyvä verkkokeskustelu: 23.6. - 1.7.16.

Kurssin lopuksi kirjoitetaan luentojen ja materiaalin pohjalta temaattinen luentopäiväkirja 10-15 sivua.
Temaattisen luentopäiväkirjan voi palauttaa joko 28.6.16 tai 21.8.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakson voi sisällyttää seuraaviin oppiaineisiin:

Valtio-opin aineopinnot, politiikan tutkimuksen linja: 5 op/Muissa yliopistoissa suoritetut politiikan tutkimuksen opinnot 5-15 op
Poliittinen historia: PH306b Poliittiset aatteet 5 op
Talous- ja sosiaalihistoria: TSH210c Talouspolitiikka 5 op
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot: 5 op/Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä I: Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot: 5 op/ Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä II: Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi
Sosiologian aineopinnot:
501. Kaupunkisosiologia (5 op)
502. Tieteen- ja teknologiantutkimus (5 op)
503. Toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet (5 op)
504. Yhteiskunnallinen muutos (5 op)
505. Väestö ja yhteiskunta (5 op)
Viestinnän aineopinnot:
2 op + 3 op täydennys, yhteensä 5 op/Viestinnän tutkimusalat: Julkisuuden tutkimus 5 op
Suomen ja Pohjoismaiden historian aineopinnot:
5 op/HSS213D. Talous ja valta 5-7 op
Taloustieteen perusopinnot:
TA5m Taloustieteen muita vuosittain vaihtuvia erikoiskursseja 5 op