Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 17.11.2015 klo 10.00

ILMOITTAUTU TÄSTÄ


Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojaksolle 21.1. asti (Ensimmäinen verkkokeskustelun palautus on 24.1.). Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan, maailmanpolitiikan sekä hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen eri tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteista. Opintojaksossa perehdytään näissä tutkimusperinteissä käytettäviin käsitteisiin ja teorioihin. Oppimistavoitteena on, että opiskelija ymmärtää politiikan, hallinnon ja organisaatioiden sekä maailmanpolitiikan tutkimuksen peruslähtökohdat ja pystyy soveltamaan näitä oppeja syvemmälle menevissä valtio-opin opinnoissa.

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin 25 op.

Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa. Kurssi sisältää itsenäisesti tehtäviä tehtäviä, keskustelutehtäviä ja kurssin lopuksi on verkkotentti, jossa tentitään kurssikirja opettajan ohjeiden mukaan.

Tehtävien palautuspäivät ja keskusteluajankohdat:
1. Uusi politiikan ongelma - tehtävä palautetaan 24.1. mennessä, aiheeseen liittyvä keskustelu: 25.1.-7.2.
2. Poliittinen voima ja sen ohjelman analyysi -tehtävä palautetaan 7.2. mennessä, aiheeseen liittyvä keskustelu: 8.2.- 21.2.
3. Uudet instituutiot ja voimat, anarkia ja sopiminen -tehtävä palautetaan 21.2. mennessä, aiheeseen liittyvä keskustelu: 22.2.-6.3.
4. Julkinen politiikka - rakentaminen ja byrokratian valvonta -tehtävä palautetaan 6.3., aiheeseen liittyvä keskustelu: 7.3.-20.3.

Verkkotentit: ma 21.3.16 klo 17-20, ma 18.4.16 klo 17-20, ke 25.5.16 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 12.1.2016. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Heywood, Andrew: Politics . Fourth edition

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.
0-5: 0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin 25 op (sivuaineopiskelijoille) sekä yhteiskuntatieteiden perusopintoihin (valtio-oppi) 25 op. Opintojakson voi sisällyttää jompaan kumpaan em. opintokokonaisuuksista.
Lisätietoa yhteiskuntatieteiden perusopinnoista