Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 16.5.2016
16:30 - 19:45
Ti 17.5.2016
16:30 - 19:45
Ke 18.5.2016
16:30 - 19:45
To 19.5.2016
16:30 - 19:45
Ma 23.5.2016
16:30 - 19:45

Video

Avoimen yliopiston yliopisto-opettajan Kari Paakkunaisen esittelyvideot Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin oppiaineesta. Miksi valtio-oppi on korvaamaton tietolähde ja tulkintatapa. Tarvitsemme sitä aikalaisilmiöiden ymmärtämisessä ja kritiikissä.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan, maailmanpolitiikan sekä hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen eri tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteista. Opintojaksossa perehdytään näissä tutkimusperinteissä käytettäviin käsitteisiin ja teorioihin. Oppimistavoitteena on, että opiskelija ymmärtää politiikan, hallinnon ja organisaatioiden sekä maailmanpolitiikan tutkimuksen peruslähtökohdat ja pystyy soveltamaan näitä oppeja syvemmälle menevissä valtio-opin opinnoissa.

Luennot 20 tuntia + harjoitustehtävä + verkkotentti

Heywood, Andrew: Politics. Fourth edition

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Opintojakson Moodle-sivut aukeavat 16.5.2016.

Luennot:
ma 16.5.2016 klo 16.30-19.45
ti 17.5.2016 klo 16.30-19.45
ke 18.5.2016 klo 16.30-19.45
to 19.5.2016 klo 16.30-19.45
ma 23.5.2016 klo 16.30-19.45

Harjoitustehtävä palautetaan Moodleen viimeistään viikko tenttiin osallistumisen jälkeen.
Oppimispäiväkirja kirjoitetaan kurssin lopuksi luentojen, harjoitus- ja ryhmätehtävien pohjalta.

Verkkotenttipäivät:
ma 30.5.16 klo 17-20
ma 27.6.16 klo 17-20
ma 25.7.16 klo 17-20

Verkkotentissä tentitään luentojen lisäksi kurssikirjallisuus.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin 25 op