Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Video

Avoimen yliopiston yliopisto-opettajan Kari Paakkunaisen esittelyvideot Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin oppiaineesta. Miksi valtio-oppi on korvaamaton tietolähde ja tulkintatapa. Tarvitsemme sitä aikalaisilmiöiden ymmärtämisessä ja kritiikissä.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta. Kurssille voi ilmoittautua 3.4.2017 asti.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan, maailmanpolitiikan sekä hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen eri tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteista. Opintojaksossa perehdytään näissä tutkimusperinteissä käytettäviin käsitteisiin ja teorioihin. Oppimistavoitteena on, että opiskelija ymmärtää politiikan, hallinnon ja organisaatioiden sekä maailmanpolitiikan tutkimuksen peruslähtökohdat ja pystyy soveltamaan näitä oppeja syvemmälle menevissä valtio-opin opinnoissa.

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan, maailmanpolitiikan sekä hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen eri tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteista. Opintojaksossa perehdytään näissä tutkimusperinteissä käytettäviin käsitteisiin ja teorioihin. Oppimistavoitteena on, että opiskelija ymmärtää politiikan, hallinnon ja organisaatioiden sekä maailmanpolitiikan tutkimuksen peruslähtökohdat ja pystyy soveltamaan näitä oppeja syvemmälle menevissä valtio-opin opinnoissa.

Verkkokurssi

Heywood, Andrew: Politics . Fourth edition

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakso toteutetaan non-stop verkkokurssina. Kurssilla on itsenäisesti tehtäviä tehtäviä ja keskustelutehtäviä. Kurssin päätteeksi tentitään kurssikirjallisuus verkkotentissä. Kurssin voi aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana, mutta viimeistään 3.4.2017.

Alla on lueteltu tehtävien palautuspäivät, jolloin voit palauttaa yhden tai useamman tehtävän Moodleen. Tehtävänannot löytyvät kurssin verkkoympäristöstä.

Verkkotenttiin voit osallistua vasta kun olet tehnyt kaikki tehtävät. Tehtävien palauttamisen jälkeen osallistutaan aiheeseen liittyvään keskusteluun vähintään yhdellä puheenvuorolla ja kommentoidaan lisäksi toisen opiskelijan tehtävää.

Tehtävien palautuspäivät:

ma 24.10.2016
ma 21.11.2016
ma 9.1.2017
ke 22.2.2017
ke 15.3.2017
ke 19.4.2017

Verkkotentit:
ke 2.11.2016 klo 17-20
ma 21.11.2016 klo 17-20
ke 7.12.2016 klo 17-20
ke 18.1.2017 klo 17-20
ma 6.3.2017 klo 17-20
ma 24.4.2017 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 20.9.2016. Lisätietoa verkko-opiskelusta. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin 25 op.