Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojaksolle 26.1. asti (Ensimmäinen verkkokeskustelun palautus on 31.1.). Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opista kiinnostuneille.

Opintojakson tavoitteena on lisätä ja syventää tietoa valtio-opin käsitteistä, tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteista liittämällä ne Suomen poliittisen järjestelmän ja Euroopan unionin tarkasteluun. Opintojakson keskeisiä sisältöalueita ovat Suomen poliittisen järjestelmän rakenteet, instituutiot, ideologiat ja toiminnalliset piirteet ja niiden kehitys (em. teemojen käsittely kansallisesta, kansainvälisestä ja hallinnollisesta näkökulmasta) sekä Euroopan unioni poliittisena ja hallinnollisena järjestelmänä (unionin instituutiot, päätöksenteko ja keskeiset politiikka-alueet).

Oppimistavoitteena on syventää tietoja Suomen poliittisesta järjestelmästä ja Euroopan unionista, oppia analysoimaan niiden rakenteita ja toimintaa.

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin 25 op (sivuaineopiskelijoiden tutkintovaatimukset) sekä opintokokonaisuuteen yhteiskuntatieteiden perusopinnot (valtio-oppi) 25 op.

Opintojakson suorituksen voi sisällyttää jompaan kumpaan em. opintokokonaisuuksista.
Lisätietoa yhteiskuntatieteiden perusopinnoista.

Jakso suoritetaan tehtävillä ja opettajan ohjaamilla keskusteluilla sekä verkkotentillä. Kurssimateriaalina käytetään verkkoon laadittua lukumateriaalia sekä tutkintovaatimusten mukaista kirjallisuutta, joka on lueteltu alla. Verkkotentin kysymykset käsittävät sekä verkkomateriaalin että kirjat.

Opiskelu ajoittuu tammi-maaliskuulle 2015. Kurssisivut aukeavat: tiistaina 19.1.2016 ja kurssi päättyy viikolla 13, jonka jälkeen on verkkotentti. Kurssin tehtävät palautetaan viimeistään sunnuntaisin. Tehtävän palauttamisen jälkeen käydään tehtävään liittyvää keskustelua kahden viikon ajan. Keskusteluihin osallistuminen ei edellytä online-läsnäoloa tiettynä aikana.

Tehtävät:
1. Puolueet:
tehtävä palautetaan 31.1. mennessä. Keskustelu: 1.2.- 14.2.
2. Tasavallan presidentti, markkinoiden valta sekä globalisaatio parlamentaarisen demokratia-ideaalin haastajina: tehtävä palautetaan 14.2. mennessä. Keskustelu: 15.2. -28.2.
3. Valtiohallinnon muutoksia 1990-luvun taitteen jälkeen: tehtävä palautetaan 28.2. mennessä. Keskustelu: 29.2.-13.3.
4. Suomen kansainväliset suhteet: tehtävä palautetaan 13.3. mennessä. Keskustelu: 14.3.-29.3.

Verkkotentit: ma 4.4.16 klo 17-20, ma 9.5.16 klo 17-20, ke 8.6.16 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 19.1.2016. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Oppimateriaali ja Kirjallisuus:

Mykkänen, Juri & Paakkunainen, Kari (toim.) Johdatus Euroopan unionin politiikkaan. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 2014, e-kirjana: http://hdl.handle.net/10138/135785
Paakkunainen, Kari (toim.) Suomalaisen politiikan murroksia ja muutoksia. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 2012:1. Helsinki: Unigrafia 2012 (löytyy sähköisenä osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10138/36047 )
Tiihonen, Seppo : Ministeriön johtaminen. Tampere University Press 2006 (löytyy sähköisenä osoitteesta https://tampub.uta.fi/handle/10024/68139)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, siten että tehtävät ja keskustelut arvioidaan kokonaisuutena asteikolla 0-5 (50 % kokonaisarvosanasta) ja verkkotentti asteikolla 0-5 (50 % kokonaisarvosanasta).

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin (25 op), sivuaineopiskelijoille sekä opintokokonaisuuteen yhteiskuntatieteiden perusopinnot (valtio-oppi) (25 op).

Opintojakson suorituksen voi sisällyttää jompaan kumpaan em. opintokokonaisuuksista.
Lisätietoa yhteiskuntatieteiden perusopinnoista