Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 10.00. Opintojaksolle voi ilmoittautua 19.8.2016 asti.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson tavoitteena on lisätä ja syventää tietoa valtio-opin käsitteistä, tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteista liittämällä ne Suomen poliittisen järjestelmän ja Euroopan unionin tarkasteluun. Opintojakson keskeisiä sisältöalueita ovat Suomen poliittisen järjestelmän rakenteet, instituutiot, ideologiat ja toiminnalliset piirteet ja niiden kehitys (em. teemojen käsittely kansallisesta, kansainvälisestä ja hallinnollisesta näkökulmasta) sekä Euroopan unioni poliittisena ja hallinnollisena järjestelmänä (unionin instituutiot, päätöksenteko ja keskeiset politiikka-alueet).

Oppimistavoitteena on syventää tietoja Suomen poliittisesta järjestelmästä ja Euroopan unionista, oppia analysoimaan niiden rakenteita ja toimintaa.

Essee (5-6 sivua) ja verkkotentti
Essee palautetaan kurssiympäristöön ennen osallistumista verkkotenttiin.

Mykkänen, Juri & Paakkunainen, Kari (toim.) Johdatus Euroopan unionin politiikkaan. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 2014, e-kirjana: http://hdl.handle.net/10138/135785
Paakkunainen, Kari (toim.) Suomalaisen politiikan murroksia ja muutoksia. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 2012:1. Helsinki: Unigrafia 2012 (löytyy sähköisenä osoitteesta
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/36047)
Tiihonen, Seppo : Ministeriön johtaminen. Tampere University Press 2006 (löytyy sähköisenä osoitteesta https://tampub.uta.fi/handle/10024/68139)

Essee ja verkkotentti arvioidaan asteikolla 0-5 ja essee muodostaa 30% ja verkkotentti 70% opintojakson kokonaisarvosanasta.

Asteikko: 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs), Fabianinkatu 33.
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm#asiakaspalvelu

Non-stop -verkkokurssilla on käytössä oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 10.5.2016. Kurssille voi ilmoittautua 19.8.2016 asti.

Verkkotentissä opiskelijan itsenäinen valmistautuminen tenttiin arvioidaan omalla tietokoneella kotona/työpaikalla vastattavien tenttikysymysten avulla. Ne koskevat annetun kolmen tenttikirjan kokonaisuutta ja esitysten vertailua sekä kommentointia. Lisäksi kurssilla kirjoitetaan itsenäinen essee, jonka teeman voi itse valita ja kirjoittaa Moodlessa annettujen ohjeiden avuin. Essee palautetaan Moodleen ennen osallistumista verkkotenttiin.

Verkkotentit:
ma 6.6.2016 klo 17-20
ke 27.7.2016 klo 17-20
ma 29.8.2016 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin 25 op (sivuaineopiskelijoiden tutkintovaatimukset) sekä opintokokonaisuuteen yhteiskuntatieteiden perusopinnot (valtio-oppi) 25 op.